Přehled všech nástrojů

Náhled nástrojové lišty

Nástroje pro typografické úpravy


Ikona nástroje: Převést číslování na text

Převést číslování na text

Převede seznamy s odrážkami nebo číslováním na text tak, aby je bylo možno dále převádět.

Ikona nástroje: Odstranit odkazy Odstranit odkazy

Převede hypertextové odkazy vyskytující se v dokumentu na text.

Ikona nástroje: Převést tabulku na text

Převést tabulku na text

Standardní nástroj Wordu pro převod tabulky na text (tabulka musí být vybrána pro aktivaci nástroje). Umožňuje nastavit oddělovače tabulek („ - “)

Ikona nástroje: Změnit velká písmena

Velká písmena

Standardní nástroj Wordu pro převod mezi malými a velkými písmeny

Ikona nástroje: Zarovnání odstavce

Zarovnání odstavce

Standardní nabídka Wordu. Zarovnání „Doleva“ - „Na střed“ - „Doprava“

Ikona nástroje: Nabídka jazyků

Jazyky

Nastaví příslušný jazyk, ve kterém se rovněž vkládají značky BUF. Každému jazyku je nastavena i barva pro lepší přehled. Momentálně implementované jazyky jsou: čeština, angličtina, němčina, bulharština, estonština, finština, francouzština, italština, maďarština, polština, portugalština, ruština, řečtina a slovenština.

Při nastavování jazyka dokumentu je třeba dát pozor na různé jazykové varianty. Pro veškerou angličtinu je třeba použít nastavení jazyka na „Angličtina (USA)“, pro němčinu pak „Němčina(Německo)“, podobně „Portugalština (Portugalsko)“ apod. Je tedy třeba vyhnout se Britským, Rakouským, Švýcarským, Brazilským a dalším variantám nastavení jazyků.

Převodní nástroje


Ikona nástroje: Převod z Wordu do BUFu

Word –> BUF

Slouží k převodu výchozího textu do formátu BUF. Výchozí text je převeden do podoby umožňující formátování s ohledem na specifika bodového písma.

Nástroj převodu (Word –> BUF) vytvoří nový soubor s názvem rozšířeným o „_buf“. Výsledný soubor má tedy jméno například „Soubor_buf.doc“.

Ikona nástroje: Převod z BUFu do Braille

BUF –> Braille

Slouží k převodu formátu BUF do formátu vhodného pro předání brailleské tiskárně. Převádí veškeré znaky a značky podle převodní tabulky na ty, které jsou v nastavené sadě tiskárny (tedy např. „1“ = „a“), zalamuje konce všech řádků, nahrazuje odsazení mezerami apod.

Nástroj převodu (BUF –> BR) vytvoří nový soubor s názvem rozšířeným o „_br“. Výsledný soubor má tedy jméno například: „Soubor_buf_br.doc“

Ikona nástroje: Převod z BUFu do Černotisku

BUF –> BW

Slouží k převodu formátu BUF do formátu pro výstup na běžnou tiskárnu. Zachovává vzhled formátu BUF, ale žluté BUF značky jsou odstraněny resp. nahrazeny standardními znaky přepínačů.

Nástroj převodu (BUF –> BW) vytvoří nový soubor s názvem rozšířeným o „_bw“. Výsledný soubor má tedy jméno například: „Soubor_buf_bw.doc“

Nástroje pro sazbu ve formátu BUF


Ikona nástroje: Nabídka vložit prefix

Vložit prefix

Zobrazí nabídku vložení prefixů hmatového písma:

Vložit prefix malého písmene Malý znak (5)

Vložit prefix velkého písmene Velký znak (6)

Vložit prefix řetězce velkých písmen Řetězec (56)

Vložit prefix čísla Číslo (3456)

Vložit prefix malého řeckého písmene Malý řecký (45)

Vložit prefix velkého řeckého písmene Velký řecký (46)

Vložit prefix plného znaku Plný znak (123456)

Vložit snížení čísla Snížení čísla - vybrané nebo následující číslo se vysází jako snížené (např. 236 místo 125)

 

Ikona nástroje: odsazení odstavce

Odsazení odstavce

Nabídka přednastavených voleb odsazení odstavce, počítá s šířkou znaku 6 mm:

Ikona: Odstavec bez odsazení Bez odsazení - Všechny řádky odstavce zarovnány s levým okrajem

Ikona: Odsazení prvního řádku Odsazení - První řádek odsazen o 12 mm, ostatní s levým okrajem

Ikona: Posunutí odstavce Posunutí - Všechny řádky odsazeny o 12 mm

Ikona: Předsazení prvního řádku Předsazení - První řádek zarovnán s levým okrajem, ostatní odsazeny o 12 mm

Ikona: Předsazení a posunutí odstavce Posunuté předsazení - První řádek odsazen o 12mm, ostatní odsazeny o 24 mm

 

Ikona nástroje: Nabídka linie

Linie

Vloží sekvenci znaků, které vytvoří v dokumentu horizontální linii na šířku stránky

Ikona: Plná čára Plná - znak pomlčky „–––––“

Ikona: Dvojitá čára Dvojitá - znak rovnítka „=====“

Ikona: Přerušovaná čára Přerušovaná - znaky pomlčky a mezery „– – –“

Ikona: Vlnka Vlnka - znaky pomlčky a podtržítka „–_–_–“

 

Ikona nástroje: Převést označenou část do formátu BUF

Převést označenou část Word>BUF

V označené části dokumentu doplní značky BUF (předem se zeptá, zda se mají staré značky odstranit). Toto se hodí například:

  • Pokud do dokumentu BUF vkládám text z dosud nepřevedeného zdroje, či ho sám dopisuji. V tom případě není třeba odstraňovat staré značky BUF, protože ve výběru dosud žádné nejsou. Naopak může být třeba poté na vybraný text ještě použít nástroj „Opravit styl BUF“, který textu nastaví velikost písma, řádkování apod. podle formátu BUF.
  • Pokud v části již převedené do formátu BUF je třeba změnit značky (například kvůli chybnému označení jazyka). V tom případě je třeba nechat odebrat značky původní.

Pokud není vybrán žádný text, makro vloží značky BUF do celého dokumentu.

Ikona nástroje: Opravit styl BUF

Opravit styl BUF

Nastaví vybrané části textu velikost písma, řádkování apod. podle formátu BUF.

Ikona nástroje: Odebrat čísla stran

Odebrat čísla stran

Odebere veškerý obsah zápatí

Ikona nástroje: Vložit čísla stran

Vložit čísla stran

Vloží do zápatí text „Str. “ a číslo strany ve formátu BUF.

Ikona nástroje: Odebrat značku BUF

Odebrat značku BUF

Vymaže značku BUF před aktuální pozicí kurzoru.

Ikona nástroje: Vložit značku BUF

Vložit značku BUF

Vyvolá dialogové okno s možností výběru libovolné značky BUF ve všech implementovaných jazycích.

Ikona nástroje: Fonetický text

Fonetický text

Označí vybraný text růžovou barvou, kterou se vyznačuje fonetický zápis.

Ikona nástroje: Chemický vzorec

Chemický vzorec

Označí vybraný text purpurovou barvou, kterou se vyznačuje chemický vzorec.

Ikona nástroje: Import TeXu

Import TeXu

Převede texovské vzorce na text Wordu tak, aby bylo možné jej převést do BUFu.

Ikona nástroje: Oprav předložky

Oprav předložky

Doplní pevné mezery za jednopísmenné předložky, tak aby neležely na konci řádku a zároveň nebylo narušené dělení slov.

Nástroje pro formát Braille

Předtiskové kontroly

Ikona nástroje: Kontrola znaků

Kontrola znaků

Zkontroluje, zda všechny znaky v dokumentu mají svůj hmatový ekvivalent a lze je tedy vytisknout. Chybné znaky jsou zvýrazněny vlnovkou a lze je ihned po kontrole procházet pomocí nástroje „Nahradit“ (Ctrl+H). Obvykle se jedná o znaky, které se nepodařilo zpracovat (např. při převodu nebyla zaškrtnutá podpora matematiky), BUF je nezná, jsou ve špatném jazyku apod. Nahraďte je ručně, nebo se vraťte k souboru ve formátu BUF, opravte chyby a spusťte konverzi znovu.

Ikona nástroje: Kontrola řádků

Kontrola řádků

Zkontroluje, zda všechny strany dokumentu lze vytisknout dle nastaveného počtu řádků na stranu a znaků na řádek. Příliš dlouhé řádky jsou podbarveny červeně, přebytečné řádky na stránce jsou podbarveny růžově. Přetečení řádků a stránek může nastat z více důvodů, obvykle jde o nějaký nestandardní prvek ve zdrojovém dokumentu. Po odstranění chyb spusťte kontrolu znovu (mohou se objevit nové chyby).

Ikona nástroje: Převod pro ViewPlus

Převod pro ViewPlus

Převede soubor BR do fontu Braille29 tak, aby bylo možné jej vytisknout na tiskárně ViewPlus (např. SpotDot). Takto převedený soubor už není možné tisknout na tiskárnách Index Braille.

Ikona nástroje: Tisk na Brailleské tiskárně

Tisk na brailleské tiskárně

Vyvolá dialogové okno pro odeslání aktuálního souboru na hmatovou tiskárnu. Pokud aktuální soubor nemá název zakončený na „_BR“, zobrazí varování. Viz Odeslání na tiskárnu.

Další pomocné nástroje


Ikona nástroje: Přestránkovat

Přestránkovat

Vynutí přepočet konců stránek. Pokud Word přepočítává rozložení stránek na pozadí, může se stát, zvláště u mnohastránkových dokumentů, že se stránky zobrazují v chybném rozložení a k opravě dojde až po chvíli. Tímto makrem se vynutí okamžitý přepočet.

Ikona nástroje: Zobrazit mezery

Zobrazit mezery

Zobrazí zástupné znaky pro mezery, konce odstavců, oddílů a stránek. Nezobrazí skryté znaky (tedy značky BUF).

Ikona nástroje: Zobrazit skryté znaky

Zobrazit skryté znaky

Zobrazí skryté znaky (tedy zejména značky BUF).

Ikona nástroje: Zobrazit ASCII

Zobrazit ASCII hodnotu vybraného znaku

Zobrazí ASCII nebo Unicodovou hodnotu vybraného znaku. Funkce pomáhá rozlišit některé podobné znaky (např. pomlčku a znak minus).

Ikona nástroje: Vložit ASCII znak

Zapsat podle hodnoty ASCII

Označený číselný řetězec převede na znak s danou hodnotou ASCII nebo Unicode. Funguje podobně jako klávesová zkratka Alt+X, ale pracuje s dekadickou a nikoli hexadecimální hodnotou.

Ikona nástroje: Převod do Unidoce Braille

Převod do Unicode Braille

Převede soubor BR do kódování Unicode Braille. Výsledek se zobrazí v dostupném unicodovém fontu (pokud je k dispozici). Takový soubor není možné tisknout na tiskárně Index Braille, ale je možné ho např. zobrazit na brailleském řádku (pokud použitý screenreader podporuje kódování Unicode). Lze využít též pro další konverzi.

Rozšíření


Ikona rozšíření: Matematika

Matematika

Připojí další sadu maker, obsahující nástroje pro vložení matematických symbolů a značek. Pokud jsou tyto nástroje vyvolány v souboru s názvem zakončeným na „_BUF“, vkládají danou značku včetně příslušného prefixu pro hmatové písmo. Pokud jsou tyto nástroje vyvolány v souboru, jehož název není zakončen na „_BUF“, tak vkládají pouze daný symbol a počítá se s jeho následným převodem do formátu BUF.

Ikona rozšíření: Fonetika

Fonetika

Připojí další sadu maker, obsahující nástroje pro vložení fonetických značek mezinárodní fonetické abecedy (IPA). Pokud jsou tyto nástroje vyvolány v souboru s názvem zakončeným na „_BUF“, vkládají danou značku včetně příslušného prefixu pro hmatové písmo. Pokud jsou tyto nástroje vyvolány v souboru, jehož název není zakončen na „_BUF“, tak vkládají pouze daný symbol a počítá se s jeho následným převodem do formátu BUF.

Ikona rozšíření: Chemie

Chemie

Připojí další sadu maker, obsahující nástroje pro vkládání chemických vzorců. Tato funkce je zatím spíše experimentální a vyžaduje pokročilé znalosti sazby chemie podle české brailleské normy.

Nastavení a nápověda