Výroba hmatové grafiky

Služba je primárně určena a přednostně poskytována studentům, příp. vyučujícím MU se zrakovým postižením, v případě zájmu a naší volné kapacity také uživatelům vně MU.
  • Výroba hmatové grafiky je úzce spjata s přípravou textových hmatových tisků, jichž bývá velmi často nedílnou součástí jako doprovodný či autonomní zdroj informací (schémata, grafy, mapky apod.). Kromě toho připravujeme i samostatné hmatové listy tematicky různorodé povahy podle aktuální potřeby (izolované mapové listy, nárysy kulturně a společensky zajímavých objektů aj.).
  • Organizačně platí pro přípravu hmatové grafiky obdobná ustanovení jako pro digitalizaci, resp. pro výrobu hmatových tisků.
  • Technologie použitá pro výrobu hmatové grafiky je vždy závislá na podstatě sdělení a předpokládaném použití, resp. využití výsledného obrazu. 
  • Nedílnou součástí výroby slepecké grafiky je vlastní příprava podkladů ve standardních grafických editorech tak, aby výsledek splňoval podmínky hmatově přístupné grafiky – veškeré hotové elektronické podklady jsou archivovány a k dispozici pro další využití.
  • Služba je poskytována bezplatně, jedná-li se o materiály bezprostředně související se studiem na MU (a jsou-li studentovi pouze zapůjčovány); zpoplatněn je pak tisk materiálů, které zůstávají v majetku daného studenta MU, příp. materiálů pro zájemce vně MU (viz Ceník). 
Další detaily o hmatové grafice, její tvorbě i souvisejících technologiích je možné získat mj. na webové stránce Tactile graphics (jen anglicky).