Tiskárna

Jedná se o technický prostor Knihovního a vydavatelského oddělení, v němž je umístěna veškerá technika potřebná pro poskytování vydavatelských a reprografických služeb zájemcům se zrakovým postižením. Technika je určena především pro práci interních (příp. smluvních externích) pracovníků Střediska Teiresiás, není zpravidla nabízena veřejnosti ani pro práci na místě, ani k zapůjčení (výjimku mohou tvořit zařízení, která jsou k dizpozici ve více kusech – pro případné informace o možnostech zápůjčky se prosím obracejte na vedoucí oddělení).

Dostupná zařízení

Tiskárny bodového písma

  • Index Everest ver. 3 a 4
  • Everest 4 × 4 ver. 2
  • BrailleBox ver. 4
  • SpotDot

Zařízení pro tvorbu hmatové grafiky

  • s využitím mikrokapsulového papíru: fuser Zy-fuse
  • s využitím vakuového tvarování: Thermoform
  • řezací plotr DGI Omega OM-60

Zařízení pro trojrozměrné modelování

  • 3D tiskárna PRUSA i3 MK3
  • CNC gravírka Gravograph IS400

Zařízení pro výrobu hmatového orientačního značení

  • CNC gravírka Gravograph IS400