Zpřístupnění prezentací a mluvené řeči v posluchárnách MU

Středisko Teiresiás dlouhodobě spolupracuje s fakultami MU a jejími dalšími součástmi na realizaci technických opatření, která si kladou za cíl zlepšit přístupnost výuky konající se v posluchárnách a učebnách MU. V letech 2020–2022 byly vybrané místnosti postupně vybavovány zařízením, která trvale a bez předchozího vyžádání posluchačům se zrakovým nebo sluchovým postižením zpřístupňují:

 1. prezentační materiály, které jsou promítány na centrální projekční plochu přednášejícím
  (prostřednictvím bezdrátového přenosu prezentací na individuální zařízení posluchačů);
 2. mluvenou řeč přednášejícího
  (prostřednictvím bezdrátového přenosu do individuálních sluchátek nebo indukční smyčky).

V odůvodněných případech lze obě služby provizorně zprovoznit i v ostatních místnostech MU, pokud je to z technického a organizačního hlediska možné. Tuto možnost prosím konzultujte s pracovníky Oddělení speciální informatiky nebo se svým studijním poradcem.

Jak to funguje?

Seznam vybavených poslucháren MU

Ekonomicko-správní fakulta, budova Lipová

 • P101
 • P102
 • P103
 • P104
 • P106

Fakulta sociálních studií, budova Joštova

 • aula
 • P31
 • P51

Filozofická fakulta

Areál Arne Nováka

 • B2.13
 • B2.23
 • B2.33
 • B2.43
 • C33
 • D22

Budova Janáčkovo náměstí

 • N41
 • N51

Pedagogická fakulta, areál Poříčí

 • 1
 • 30
 • 35
 • 50
 • 60

Právnická fakulta, budova Veveří

 • 030
 • 034
 • 136
 • 140

Přírodovědecká fakulta, areál Kotlářská

 • aula
 • F1
 • G2
 • M1

Rektorát, budova Komenského nám.

 • 107
 • 128A (knihovna Teiresiás)
 • 200
 • 257
 • 300

Univerzitní kampus Bohunice

 • aula
 • 114
 • 132
 • 205
 • 206
 • 234
 • 306
 • 334
 • 122
 • 126
 • 203
 • 252

Technická opatření v posluchárnách MU a úprava softwarového vybavení byly realizovány
v rámci projektů SIMU+ a MUNI 4.0. v letech 2017–2022.
Logolink projektů OP VVV