Podcast

Teireziáškovy perličky

“Teireziáškovy perličky” je série podcastů, které připravuje Středisko Teiresiás.

ikona podcast Teiresiás

První edice se věnuje studiu a mobilitním výjezdům studentů se specifickými nároky. Epizod se účastní studenti se specifickými nároky, kteří úspěšně vycestovali nebo výjezd plánují, odborníci, kteří servis pro osoby s postižením zajišťují, a další hosté.

Podcast vznikl proto, aby 

  • motivoval studenty se specifickými potřebami k výjezdu a účasti na internacionalizačních aktivitách,
  • šířil povědomí o potřebách vyjíždějících a přijíždějících studentů a službách a úpravách, které mohou vést k zpřístupnění jejich studií,
  • otevíral diskuzi o přístupnosti vzdělávacích aktivit.

Podcast vzniká primárně v českém a slovenském jazyce, ale obsahuje také anglicky mluvené epizody. Každá epizoda disponuje redakčně upraveným přepisem zvukového záznamu. 

S náměty a dotazy se můžete obracet na adresu mobility@teiresias.muni.cz.
 


Přístup k podcastu

 Spotify, Google a Apple Podcast
ikona Spotifyikona pro G podcastikona pro Apple podcast