Studijní oddělení

Mgr. Ilja Rajdová

Vedoucí oddělení

Kontaktní údaje
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Agenda:

 • Organizace přijímacího řízení a Národních srovnávacích zkoušek
 • Poradenství, zajištění individuální výuky, administrace písemného a ústního zkoušení pro studenty Fakulty sociálních studií

Mgr. et Mgr. Eva Barnová

Kontaktní údaje
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Agenda:

 • Poradenství, zajištění individuální výuky, administrace písemného a ústního zkoušení pro studenty Pedagogické fakulty

Mgr. Eva Hulíková

Kontaktní údaje
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Agenda:

 • Poradenství, zajištění individuální výuky, administrace písemného a ústního zkoušení pro studenty Právnické fakulty

Mgr. Lukáš Másilko

Kontaktní údaje
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Agenda:

 • Poradenství, zajištění individuální výuky, administrace písemného a ústního zkoušení pro studenty Fakulty informatiky, Ekonomicko-správní fakulty a Fakulty sportovních studií
 • Příprava rozvrhu individuální výuky
 • Organizace přípravného kurzu k Testu studijních předpokladů

Mgr. Iva Oulehlová

Kontaktní údaje
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Agenda:

 • Poradenství a administrace písemného či ústního zkoušení pro studenty s poruchami učení, poruchami autistického spektra a psychickým onemocněním
 • Pedagogicko-psychologické poradenství

Mgr. Ondřej Pelech

Kontaktní údaje
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Agenda:

 • Poradenství, zajištění individuální výuky, administrace písemného a ústního zkoušení pro studenty Přírodovědecké fakulty a Lékařské fakulty

Mgr. Lenka Tóthová 

Kontaktní údaje
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Agenda:

 • Organizace individuální jazykové výuky pro studenty prezenčního studia
 • Studium v zahraničí
 • Foreign students with disabilities

Mgr. Tomáš Varga

Kontaktní údaje
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Agenda:

 • Poradenství, zajištění individuální výuky, administrace písemného a ústního zkoušení pro studenty Filozofické fakulty
 • Studium v zahraničí
 • Foreign students with disabilities

Mgr. Miroslav Zítko

Kontaktní údaje
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Agenda:

 • Poradenství a administrace písemného či ústního zkoušení pro studenty s pohybovým postižením, psychickým onemocněním, poruchami autistického spektra
 • Pedagogicko-psychologické poradenství

Jitka Graclíková, DiS.

Kontaktní údaje
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Agenda:

 • Instruktorství prostorové orientace zrakově postižených
 • Dispečink asistenčních služeb pro studenty se zrakovým postižením
 • Poradenství ve věci poplatků za studium či stipendií
 • Zajišťování ubytování

Ing. et Bc. Karel Sobol

Kontaktní údaje
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Agenda: Dispečink asistenčních služeb pro studenty s pohybovým postižením