Studijní oddělení

RNDr. Jiří Pecl, Ph.D.

Vedoucí oddělení

Kontaktní údaje: tel. 549 49 1105, e-mail: pecl@teiresias.muni.cz
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Agenda:

 • Organizace přijímacího řízení a Národních srovnávacích zkoušek
 • Poradenství, zajištění individuální výuky, administrace písemného a ústního zkoušení pro studenty Lékařské a Právnické fakulty

Mgr. et Mgr. Eva Barnová

Kontaktní údaje: tel. 549 49 1109, e-mail: barnova@teiresias.muni.cz
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Agenda:

 • Poradenství, zajištění individuální výuky, administrace písemného a ústního zkoušení pro studenty Pedagogické fakulty

Mgr. Lukáš Másilko

Kontaktní údaje: tel. 549 49 1109, e-mail: masilko@teiresias.muni.cz
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Agenda:

 • Poradenství, zajištění individuální výuky, administrace písemného a ústního zkoušení pro studenty Fakulty informatiky a Ekonomicko-správní fakulty
 • Příprava rozvrhu individuální výuky
 • Organizace přípravného kurzu k Testu studijních předpokladů

Mgr. Michaela Navrátilová

Kontaktní údaje: tel. 549 49 1105, e-mail: navratilova@teiresias.muni.cz
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Agenda:

 • Poradenství, zajištění individuální výuky, administrace písemného a ústního zkoušení pro studenty Přírodovědecké fakulty a Fakulty sportovních studií

Mgr. Iva Oulehlová

Kontaktní údaje: tel. 549 49 1105, e-mail: oulehlova@teiresias.muni.cz
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Agenda:

 • Poradenství a administrace písemného či ústního zkoušení pro studenty s poruchami učení, poruchami autistického spektra a psychickým onemocněním
 • Pedagogicko-psychologické poradenství

Mgr. Ilja Rajdová

Kontaktní údaje: tel. 549 49 5864, e-mail: rajdova@teiresias.muni.cz
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Agenda:

 • Poradenství, zajištění individuální výuky, administrace písemného a ústního zkoušení pro studenty Fakulty sociálních studií a Filozofické fakulty
 • Organizace individuální jazykové výuky pro studenty prezenčního studia

Mgr. et Mgr. Lenka Tóthová (t. č. mateřská dovolená)

Kontaktní údaje: tel. 549 49 1109, e-mail: tothova@teiresias.muni.cz
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Agenda:

 • Organizace individuální jazykové výuky pro studenty prezenčního studia
 • Studium v zahraničí
 • Foreign students with disabilities

Mgr. Miroslav Zítko

Kontaktní údaje: tel. 549 49 1116, e-mail: zitko@teiresias.muni.cz
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Agenda:

 • Poradenství a administrace písemného či ústního zkoušení pro studenty s pohybovým postižením, psychickým onemocněním, poruchami autistického spektra
 • Pedagogicko-psychologické poradenství

Jitka Graclíková, DiS.

Kontaktní údaje: tel. 549 49 1115, e-mail: graclikova@teiresias.muni.cz
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Agenda:

 • Instruktorství prostorové orientace zrakově postižených
 • Dispečink asistenčních služeb pro studenty se zrakovým postižením
 • Poradenství ve věci poplatků za studium či stipendií
 • Zajišťování ubytování

Ing. et Bc. Karel Sobol

Kontaktní údaje: tel. 549 49 1116, e-mail: sobol@teiresias.muni.cz
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Agenda: Dispečink asistenčních služeb pro studenty s pohybovým postižením