Prostorová orientace

Podstata služby

Nácvik prostorové orientace především v prostorách MU, kde se bude odehrávat výuka, příp. jiné aktivity s výukou a studiem související. 

Úvodní intenzivní nácvik při zahájení studia

  • zpravidla 2 týdny před vlastním zahájením studia
  • obnáší základní seznámení s novými prostory: kolej, Středisko Teiresiás, hlavní budovy příslušné fakulty a univerzity (studijní oddělení, menzy, všechny používané učebny), systém městské dopravy a v případě potřeby návaznost na dopravu meziměstskou

Pravidelná výuka

  • seznámení s novými učebnami na začátku každého semestru
  • v případě potřeby rozvoj orientačních dovedností

Asistence

  • Asistence formou doprovodu je poskytována studentům v případech jednorázových výukových, či kulturních aktivit organizovaných univerzitou (imatrikulace, promoce, odborné praxe, ad.).
  • Pravidelná asistence je s ohledem na zajištění bezpečnosti a vhodné zpětné vazby využívána při sportovních aktivitách.

Komu se služba nabízí

  • studentům a zaměstnancům MU se zrakovým postižením
  • případně studentům s poruchou autistického spektra

Podmínky poskytování služby

  • Studenti prvních ročníků jsou s nabídkou služby (především intenzivním vstupním zácvikem) kontaktování automaticky. Ostatní zájemci se mohou sami v dostatečném předstihu ozvat a službu si s instruktory domluvit.

Organizace a zajištění služby