Celoživotní vzdělávání

Počínaje rokem 2012 MŠMT omezuje financování zvýšených nákladů na vzdělávání osob se specifickými potřebami. Z tohoto důvodu jsou kurzy celoživotního vzdělávání od podzimního semestru 2012 zpoplatněny. Finanční spoluúčast ze strany účastníků CŽV představuje asi 40 % celkových nákladů na semestr a byla stanovena na 3400 Kč na osobu.

Výuka v podzimním semestru 2023

Výuka začíná v pondělí 25. září 2023 a končí v pátek 15. prosince 2023.

Semestr má rozsah 12 týdnů při 90 minutách výuky týdně.

O absolvování semestru je možné vystavit osvědčení. Osvědčení o absolvování kurzu je možné vystavit, pokud je dodržena maximální povolená absence, tj. 3 vyučovací bloky a úspěšné absolvování závěrečného testu (min. 60 %).

Jak se do kurzů přihlásit?

Prosíme zájemce, aby se na nás obraceli e-mailem (czv@teiresias.muni.cz) a projednali zvolený typ kurzu. Úroveň kurzu bude zvolena na základě výsledku rozřazovacího testu (online).

Přihlašování do podzimního semestru 2023 bude možné do 15. září 2023.

Jak provést platbu?

Poplatek: 3400 Kč

Částku lze uhradit ve dvou splátkách – první částí je nestornovatelný registrační poplatek (2000 Kč), který je nutno uhradit do začátku kurzu (nejpozději do 25. září 2023), druhá část (1400 Kč) se hradí po zahájení kurzu (nejpozději do 29. října 2023).

Způsob platby

  • bankovním převodem (po přihlášení do kurzu budou předány informace o bankovním spojení),
  • poštovní poukázkou typu A,
  • v hotovosti na pokladně Střediska Teiresiás.

Stornovací podmínky

V případě odhlášení po 22. září 2023 bude účtován stornovací poplatek ve výši 500 Kč.

Kontakty pro více informací

E-mail: czv@teiresias.muni.cz

  • Mgr. Eva Hulíková – koordinátorka celoživotního vzdělávání, organizační zajištění výuky
  • Mgr. et Mgr. Lenka Tóthová, Ph.D. – koordinátorka celoživotního vzdělávání pro neslyšící a nedoslýchavé