Nápověda

Český znakový jazyk a web Střediska Teiresiás

Obsah webu Střediska Teiresiás je nyní do jisté míry k dispozici i v českém znakovém jazyce (zatím v žádném jiném znakovém). Režim přístupu k této jazykové mutaci je dvojí a liší se pouze mírou, s níž je znakový jazyk uplatněn.

I. Jazyková mutace ČZJ

Náhled horní ovládací lišty
[Obr. č. 1: Náhled horní ovládací lišty]

Tato jazyková verze obsahuje videonahrávky nejen obsahu článků, ale také samotné navigace, tedy levého navigačního menu. Přítomnost videostopy je indikována zeleným tlačítkem (viz obr. č. 2) – po jeho stisknutí se objeví okno se záznamem v ČZJ (obr. č. 4).


[Obr. č. 2: Ukázka navigačního menu a části článku s indikátory videí se stopou ve znakovém jazyce]

Podle toho, jak je původní text logicky členěn, je nastříhána i varianta ve znakovém jazyce; jeden článek tak může obsahovat videí více (všechna jsou vždy avizována týmž zeleným tlačítkem umístěným před odstavec, k němuž se vztahují); obsahuje-li článek vnořené texty v podbarvených blocích, je tlačítko umístěno v jeho pravém horním rohu (viz obr. č. 3).


[Obr. č. 3: Ukázka vnořeného bloku s indikátorem verze ve znakovém jazyce]


[Obr. č. 4: Okno s nahrávkou verze ve znakovém jazyce]

II. Jazyková mutace CZ


[Obr. č. 5: Náhled horní ovládací lišty]

Tato jazyková verze umožňuje také spuštění videí se stopou ve znakovém jazyce, ale pouze v těle článků (tedy nikoli v navigaci). Jelikož ovšem záměr byl nepřerušovat tok textu v základní verzi případnými grafickými prvky, které by na přítomnost videí upozorňovaly, je indikátor přítomnosti ČZJ umístěn vždy hned pod nadpisem článku (velké zelené tlačítko s obrázkem tlumočníka) – jedná se ve své funkční podstatě o spínač (viz obr. č. 6) – a teprve jeho stiskem se vyvolají malá zelená tlačítka (viz obr. č. 7) zmíněná a demonstrovaná už v kapitole I. Jejich chování ani umístění se pak nijak neliší od toho popsaného výše. Chce-li se uživatel vrátit zpět pouze k verzi textové, stiskne žluté tlačítko s označením TEXT (viz obr. č. 6)


[Obr. č. 6: Ukázka mutace CZ se spínači pro zobrazení verze ve znakovém jazyce, resp. pro návrat zpět pouze do verze textové]


[Obr. č. 7: Ukázka stránky po stisku spínače pro vyvolání indikátorů znakových verzí v mutaci CZ]

Velká tlačítka (žluté a zelené) jsou na stránce přítomna pouze tehdy, je-li znaková verze k dispozici, v opačném případě samozřejmě chybějí.

U titulní stránky je chování analogické, navíc je tam graficky podepřeno ještě efektem změny barevnosti linky, která shora rámuje šedý textový blok (viz obrázky 8 a 9).

[Obr. č. 8: Titulka se spínači v poloze TEXT – žluté tlačítko, žlutá linka]


[Obr. č. 9: Titulka se spínači v poloze ZJ – zelené tlačítko, zelená linka]