Studenti s psychickými obtížemi a autismem

Ať už s psychickými obtížemi na vysokou školu přicházíte, nebo se objeví až v průběhu studia, neváhejte se na nás obrátit. Podobně i v případě, že narážíte na obtíže spojené s poruchami autistického spektra. 

U první konzultace se setkáte s poradcem pro svoji fakultu a jedním z našich psychologů. Budeme se snažit společně najít cesty, které by vám pomohly překážky ve studiu překonat.  K tomu budeme na začátku potřebovat lékařskou zprávu, která popisuje Vaše obtíže a ideálně i jejich vliv na zvládání studia (soustředění, paměť, denní režim, pracovní tempo...). Zpráva nesmí být starší dvou let. 

U většiny studentů jsme schopni úpravy nastavit v běžném studijním režimu. Jedná se zejména:

  • navýšení času u zkoušek
  • přednostní registraci předmětů
  • domluvu s vyučujícím na mírně vyšším počtu absencí
  • nebo například individuální plán odevzdání seminárních prací

Pokud jsou Vaše obtíže opravdu závažné, můžeme zvážit přiznání individuálního studijního plánu (více informací na stránkách Co je specifický nárok a Adaptace výuky a zkoušek), který umožňuje procházet studiem s nižším počtem kreditů za semestr (doba studia se tím ale prodlouží).

Během studia můžete využít také konzultace ke studijním strategiím a plánování času, případně semináře ke čtení a psaní odborných textů.

Pokud potřebujete klidné prostředí pro samostudium, můžete využít některou z našich malých studoven. Pro přístupové údaje k rezervačnímu systému učeben kontaktujte studijního poradce své fakulty

 

V případě zájmu o konzultaci se obracejte na pedagogicko-psychologické poradce, příp. na studijního poradce své fakulty.