Národní srovnávací zkoušky

Obecné informace

Společnost Scio zabezpečuje tzv. Národní srovnávací zkoušky (dále jen NSZ), které jsou mimojiné součástí přijímacího řízení na některé vysoké školy. Středisko Teiresiás je místem, kde se konají Národní srovnávací zkoušky pro řešitele se specifickými nároky. NSZ se dělí podle předmětů na následující subtesty:

 1. Obecné studijní předpoklady (OSP),
 2. Základy společenských věd (ZSV),
 3. Matematika (Mat),
 4. Biologie,
 5. Chemie,
 6. Anglický, německý a španělský jazyk (AJ, NJ, ŠJ),
 7. Všeobecné štúdijné predpoklady (VŠP),
 8. General Academic Prerequisites (GAP),
 9. Test pro Evropské právo a politiky EU (EPP).

Zájemci o absolvování některého ze subtestů NSZ se na něj přihlašují prostřednictvím eshopu společnosti Scio, viz stránka www.scio.cz/nsz/prihlasit.asp. Abyste mohli NSZ skládat u nás, je potřeba v části Doplňující informace:

 • nejdříve aktivovat odkaz Potřebuji speciální podmínky (uchazeči se zdravotním postižením, leváci) a vyplnit jednoduchý formulář,
 • posléze vybrat Středisko Teiresiás jako místo konání NSZ na další stránce.

Termíny Národních srovnávacích zkoušek

Národní srovnávací zkoušky se konají v 6 termínech, přičemž v každém z nich se konají různé subtesty. Seznam termínů a nabízených subtestů naleznete v následujícím seznamu:

 • 10. 12. 2022 – test OSP, ZSV, VŠP.
 • 4. 2. 2023 – testy OSP, ZSV, Mat, VŠP, GAP.
 • 4. 3. 2023 – testy OSP, ZSV, Mat, VŠP, AJ.
 • 2. 4. 2023 – testy OSP, ZSV, Mat, Biologie, Chemie, AJ, NJ, ŠJ, VŠP.
 • 29. 4. 2023 – testy OSP,  ZSV, Mat, Biologie, Chemie, AJ, NJ, ŠJ, VŠP, EPP, GAP.
 • 20. 5. 2023 – testy OSP, ZSV, VŠP, Biologie, Chemie, AJ, EPP.

Ukázkové testy a doporučená literatura k ZSV

Na webové stránce www.scio.cz/nsz/popis-a-ukazky-testu.asp naleznete kromě charakteristiky jednotlivých testů i ukázky subtestů či seznam doporučené literatury v případě subtestu Základy společenských věd.

MU a Národní srovnávací zkoušky

Fakulta sociálních studií, Fakulta informatiky, Přírodovědecká fakulta a Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity zohledňují při přijetí uchazeče výsledky Národních srovnávacích zkoušek.

 • Uchazeč na Fakultu sociálních studií musí absolvovat Národní srovnávací zkoušky, konkrétně test ZSV. Navíc si vybírá, zda chce absolvovat test OSP v rámci NSZ nebo Test studijních předpokladů pořádaný MU. V případě testů ZSV a OSP se mu však uznávají pouze výsledky z termínů 10. 12. 2022, 4. 2. 2023, 4. 3. 2023 a 2. 4. 2023. Každý z testů OSP a ZSV musí složit minimálně jednou (může však i vícekrát). Z hlediska přijímacího řízení na Fakultu sociálních studií se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek v každém absolvovaném testu. Podrobné informace o NSZ určené uchazečům o studium na Fakultě sociálních studií MU naleznete na této webové stránce společnosti Scio.
 • V případě Fakulty informatikyPřírodovědecké fakulty nebo Ekonomicko-správní fakulty je úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek další možností, jak může být uchazeč přijat ke studiu. Podmínky přijetí a přehled termínů, které jsou uznávány, jsou k dispozici na stránce Přehled fakult s NSZ společnosti Scio či stránkách zmíněných fakult.

Pozor, uchazeči o studium na Masarykově univerzitě jsou povinni skládat NSZ přímo ve středisku Teiresiás. Podávají a hradí zvlášť přihlášku ke studiu na MU a zvlášť přihlášku ke konkrétnímu termínu nebo termínům Národních srovnávacích zkoušek.