Zpřístupnění promítaných prezentací

1. krok – ověření místnosti

Na předchozí stránce ověřte, že požadovaná místnost fakulty je vybavena potřebným zařízením.

2. krok – příprava zařízení

Ve vybavených místnostech je možnost sledovat aktuálně promítaný prezentační materiál na individuálním mobilním zařízení, na kterém lze přenášený obraz zvětšovat, změnit barevné schéma atp. Použít lze ideálně zařízení se systémem iOS (tablet iPad nebo mobil iPhone), ale i další typy zařízení – viz poslední část tohoto návodu.

Pokud takové zařízení nevlastníte, můžete si je dlouhodobě (minimálně po dobu jednoho semestru) zapůjčit od střediska Teiresiás. V takovém případě se prosím obraťte na pracovníky Oddělení speciální informatiky.

Na mobilní zařízení nainstalujte aplikaci Polygraf (odkaz do obchodu s aplikacemi App Store).

3. krok – otevření obrazu s promítanou prezentací

Mobilní zařízení připojte k bezdrátové síti Wi-Fi „Teiresias-Polygraf“, trvale platné heslo pro připojení Vám sdělí pracovníci Oddělení speciální informatiky.

Následně spusťte aplikaci Polygraf a na úvodní obrazovce přepněte seznam dostupných služeb do režimu „MU“ stejnojmenným tlačítkem ve spodní části seznamu. V seznamu najděte místnost, v níž se právě nacházíte, a poklepáním otevřete aktuálně promítaný obraz prezentace, který se bude dále aktualizovat.

Náhradní způsob sledování obrazu s prezentací

V případě, že nemáte po ruce iPad ani iPhone, můžete promítanou prezentaci sledovat náhradním způsobem ve webovém prohlížeči na libovolném zařízení. Podmínkou však je, aby toto zařízení bylo připojeno k bezdrátové síti Wi-Fi „Teiresias-Polygraf“ (viz výše). Po připojení k této síti otevřete v prohlížeči tento rozcestník místností.

Fotogalerie