Základní informace o Agoře

Ve Středisku Teiresiás ve spolupráci s dalšími subjekty pravidelně probíhají workshopy věnované tématice speciálních informačních a komunikačních technologií pro uživatele s těžkým postižením zraku. Tato setkání jsou velmi dobrou příležitostí detailněji se seznámit s některými technologiemi, které u nás zatím nebyly prezentovány a přitom mají potenciál být v některém ohledu efektivními nástroji pro danou cílovou skupinu.

Tato pracovní setkání prezentovaná pod označením Agora – workshopy o ICT jsou pořádána dvakrát ročně v jednom jarním a jednom podzimním běhu. Pro mimořádně velký zájem (počet účastníků jednotlivých běhů se počítá v desítkách) bylo v květnovém běhu roku 2017 setkání experimentálně realizováno jako dvoudenní: v sobotu byly na programu přibližně hodinové workshopy pro 5 účastníků, které by dle zájmu zopakovaly až čtyřikrát po sobě. V neděli pak proběhly workshopy delší – buď dvouhodinové (opakované dvakrát po sobě), nebo čtyřhodinové. Tento model, včetně společné sobotní večere, se nám osvědčil, proto jej máme v plánu zachovat i do dalších let.

Zájemcům nabízíme aktuální informace k nadcházejícímu běhu.

Pro představu o obsahu jednotlivých workshopů doporučujeme nahlédnout do programů a anotací předchozích setkání.

Pro bližší informace k pořádaným workshopům, případně s podněty k obsahu se můžete obracet na mgr. Radka Pavlíčka.