Aplikace

  • BlindMoose – matematický editor pro nevidomé
  • Braille Universal Format (BUF) – nástroj pro konverzi, sazbu a tisk textů v Brailleově slepeckém písmu opatřeném černým vizuálním podtiskem
  • DysTest – baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol
  • Lambda (česká verze) – matematický editor pro nevidomé
  • Limpet (anglická verze) – javaskriptová knihovna pro zpřístupnění matematického obsahu na webových stránkách 
  • DALETH – Knihovní brána pro zrakově postižené – rozhraní pro prohlížení katalogů partnerských knihoven
  • Polygraf – aplikace pro vizualizaci synchronního přepisu a zobrazování prezentací
  • černotiskové brailleské fonty (včetně stručného popisu použití)
  • skripty pro odečítací program JAWS