Konzultace výpočetní techniky

Vedle standardních kurzů nabízíme zájemcům jednorázové nebo krátkodobé konzultace výpočetní techniky, které jsou určeny těm, kteří mají zájem zejména o následující:

  • Základní seznámení s běžně dostupnými asistivními technologiemi (speciálním software a hardware).
  • Nácvik a prohloubení znalostí a dovedností nabytých v předcházejícím kurzu.
  • Zvládnutí obsluhy konkrétní aplikace nebo hardwarového vybavení.
  • Zvládnutí dílčího pracovního postupu apod.

Cena je 200 Kč za 45 min.

Zájemce o konzultaci prosíme, aby se obrátili na koordinátora celoživotního vzdělávání, tel. 549 49 3435, e-mail: czv@teiresias.muni.cz.