Letní didaktický seminář 2017

Pro koho je seminář určen
 1. Všem učitelům základních a středních škol, které rozmáhající se společná výuka studentů se speciálními vzdělávacími potřebami postavila před úkoly, s nimiž se patrně ve své dosavadní praxi nesetkali, a přesto je musejí – mnohdy pod nemalým časovým tlakem – řešit.
 2. Těm, kteří již zkušenosti s výukou studentů se zrakovým postižením nebo podpůrným servisem mají, mohou ve svém oboru nabídnout určité know-how a jsou ochotni se o ně s ostatními dělit.

Datum a místo konání, náklady

Na půdě Střediska Teiresiás (Komenského nám. 2, Brno), od čtvrtka 24. do neděle 27. srpna 2017. Samotný program bude začínat v pátek ráno a končit v neděli po poledni. 

Účastnický poplatek ve výši 1 000 Kč zahrnuje odborný program, občerstvení během semináře včetně obědů a společnou sobotní večeři. Poplatek je možné zaplatit prostřednictvím Obchodního centra Masarykovy univerzity.

Náklady na dopravu, ubytování, snídaně a večeře v ostatní dny jsou v režii účastníků. Pokud potřebujete pomoci se zajištěním ubytování na kolejích Masarykovy univerzity, kontaktujte nás prosím, pokusíme se Vám zajistit ubytování za zvýhodněnou cenu: 660 Kč za noc při obsazení pokoje jednou osobou, 840 Kč za noc při obsazení pokoje dvěma osobami.

Formát akce

Všichni účastníci budou rozděleni do dvou skupin (I a II). K dispozici bude pro obě skupiny 5 několikahodinových bloků (tři dopolední, dva odpolední), při nichž bude možné formou workshopů a řízené diskuze probrat daná témata.

Časový harmonogram semináře

Den Dopoledne / Odpoledne Čas Skupina I Skupina II
Pátek 25. 8. dopoledne 9.40 až 10.00 Organizační úvod
10.00 až 13.30 Blok 1 Blok 2
odpoledne 15.00 až 18.30 Blok 2 Blok 1
Sobota 26. 8. dopoledne 9.00 až 12.30 Blok 3 Blok 4
odpoledne 14.00 až 17.30 Blok 4 Blok 3
Neděle 27. 8. dopoledne 9 až 12.30
Blok 5
12.30 až 13.00 zakončení semináře

Podrobný program semináře

Blok 1: Práce s běžným textem, strukturovaným textem a symboly

(jedna přestávka)

 • Nácvik čtení a psaní zrakově postižených žáků (Martina Malotová, Jana Kulštrunková – ZŠ pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19, Milan Pešák)
 • Krátký praktický vstup: Představení učebnice pro nácvik čtení a psaní brailleova písma (Klára Novotná  – Orbis Tactus)
 • Tabulky, víceúrovňové seznamy, poznámky pod čarou – Svatoslav Ondra (Středisko Teiresiás MU)
 • Speciální matematická, chemická a jiná symbolika – Wanda Gonzúrová (Středisko Elsa ČVUT)
 • Prostorové výpočty – Lukáš Másilko, Jiří Pecl (Středisko Teiresiás MU, prezentace ve formátu PDF)

Blok 2: Technologie pro tvorbu grafiky

(jedna přestávka)

 • Technologie pro výrobu grafiky učitelem (Petr Červenka, Michaela Hanousková, Ondřej Nečas – Středisko Teiresiás MU, prezentace ve formátu PDF)
 • Krátký praktický vstup: Zkušenosti s přípravou hmatové grafiky pro výuku na SŠ (Dagmar Maarová – SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2)
 • Krátký praktický vstup: Zkušenosti a zpětná vazba nevidomých čtenářů brailleova písma vytvořené pomocí různých technologií (Terezie Kochová – Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR)
 • Nástroje pro vlastní tvorbu grafiky žáky (Jiří Pecl, Lukáš Másilko – Středisko Teiresiás MU, prezentace ve formátu PDF)
 • Krátký praktický vstup: Zkušenosti s přípravou hmatové grafiky pro výuku na ZŠ (Ivana Hanáková – ZŠ a MŠ Dolní Studénky)

Blok 3: Práce s grafickými materiály

(dvě přestávky) 

 • Zpřístupnění grafiky: grafy, schémata (Petr Červenka, Lukáš Másilko – Středisko Teiresiás MU, prezentace ve formátu PDF)
 • Mapy a plány (Radek Seifert – Středisko Elsa ČVUT)
 • Využití 3D tisku nejen v astronomickém vzdělávání osob se zrakovým postižením (Petr Dušek)

Blok 4: Výpočetní technika a asistivní technologie

(dvě přestávky)

 • BUF, Braille Universal Format ke konverzi, sazbě a tisku textů v Brailleově slepeckém písmu (Ondřej Nečas – Středisko Teiresiás MU, prezentace ve formátu PDF)
 • Využití interaktivní tabule při výuce slabozrakých studentů (Břetislav Verner – Spektra)
 • Nástroje na zápis matematiky/symboliky (Lukáš Másilko, Jiří Pecl – Středisko Teiresiás MU, prezentace ve formátu PDF)
 • Multimédia, slovníky a jiné konkrétní aplikace ve výuce studentů se zrakovým postižením (Svatoslav Ondra – Středisko Teiresiás MU, prezentace ve formátu PDF)
 • “Laboratoř”, testování aplikací představených v bloku 4

Blok 5: Adaptace výuky a testování

(jedna přestávka)

 • Testování znalostí a dovedností žáků a studentů: přijímací zkoušky na SŠ, VŠ a státní maturita (Středisko Teiresiás MU, CERMAT, prezentace ve formátu PDF)
 • Krátký praktický vstup: Individuální vzdělávací plán pro zrakově postižené žáky ZŠ a SŠ s ohledem na novou legislativu (Markéta Schaeferová – Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR)
 • Krátký praktický vstup: Diskuze nad adaptací konkrétních výukovových jednotek badatelsky zaměřených (Lukáš Másilko – Středisko Teiresiás MU, prezentace ve formátu PDF)

Aktuální spektrum témat je dáno snahou vytipovat takové okruhy, které — vzhledem k odlišným smyslovým předpokladům a pracovním metodám uvedených žáků — předpokládají odlišná technická, případně metodická řešení, než která se obvykle využívají při výuce majoritní intaktní populace.

Výčet témat je nyní přizpůsoben především zájmu těch, kteří se na seminář přihlásili a své preference dali najevo. 

V případě, že máte o takto koncipovaný seminář zájem, nebo máte-li k němu jakékoliv dotazy a komentáře, dejte nám prosím vědět. Kontaktní osobou je mgr. Radek Pavlíček