Propagační materiály

  • Obecné informační letáky o Středisku Teiresiás a o studiu se specifickými nároky
titulní strana brožury Středisko TeiresiásStudium-titul-CZ.jpg
  • Studium v zahraničí
titulní strana brožury Studium v zahraničí
  • Polygraf – aplikace pro vizualizaci synchronního přepisu a zobrazování prezentací
Polygraf-CZ.gif
 
  • Hybridní kniha 3.0
letak-HK-CZ.gif
 
  • Slovník znakového jazyka
titulní stránka letáku
 
  • Virtuální průvodce budovami MU pro pohybově postižené

 
  • Knihovní brána DALETH
titulní strana brožury Knihovní brána Daleth
 
  • Braille Universal Format
titulní strana brožury BUF
 
  • DysTest
titulka letáku DysTesttitulka letáku DysTest
  • Futsal pro nevidomé
titulní strana brožury