Braille Universal Format

Co je to BUF?

Braille Universal Format (zkráceně BUF) slouží ke konverzi, sazbě a tisku textů v Brailleově slepeckém písmu opatřeném černým vizuálním podtiskem tak, aby obě verze (vizuální i hmatová) spolu přesně korespondovaly, tj. aby každý hmatový znak měl svůj grafický ekvivalent. Umožňuje sazbu vícejazyčných dokumentů, ve kterých je každý úsek v určitém jazyce vysázen podle odpovídající národní normy pro hmatový tisk. Dále podporuje sazbu matematických textů a některých dalších speciálních znakových sad (fonetické značky IPA, základní chemické vzorce apod.)

Šablona BUF je sada nástrojů, jejichž základem je sada maker v jazyce Visual Basic for Appliactions pro MS Word, která umožňují převést dokument do formátu BUF, provést typografické úpravy a následně dokument vytisknout na běžné laserové tiskárně a současně na hmatové tiskárně z řady Index Braille.

Tento formát byl primárně vyvinut pro potřeby Střediska Teiresiás a je používán pro tisk veškeré jeho hmatové produkce. Vedoucím autorského týmu je mgr. Ondřej Nečas.

Historie

První verze formátu BUF byla navržena v roce 2002. Původní idea byla vytvořit nikoliv formát pro sazbu a tisk textu, nýbrž meziformát pro přenos souborů mezi editory MS Word a WordPerfectem 6.0 bez ztráty české diakritiky, matematických symbolů a informace o dělení slov (u vícejazyčných dokumentů dělení závisí na jazyku textu).

BUF vycházel z formátu UniBraille pro WordPerfect 6, jehož autorem byl mgr. Tomáš Hlavička. Tento formát obsahoval podobné značkování jako BUF, které ovšem bylo založeno na interních kódových tabulkách editoru WordPerfect, takže mělo omezené možnosti dalšího rozšíření. Nešlo z něj také přímo vyčíst žádnou informaci o významu jednotlivých značek, neboť rozlišovací sekvencí zde bylo jen číslo znaku v tabulce WordPerfectu.

BUF měl tedy být čistě textovým formátem, platformově nezávislým, v němž všechny znaky vyjma první poloviny ascii tabulky měly být zapsány jednoznačným kódem.

V dalším vývoji se BUF postupně stával závislým na platformě MS Wordu, neboť se ukázalo, že je vhodný nejen jako konverzní formát, ale též jako formát pro brailleskou sazbu v prostředí MS Word (který ve Středisku Teiresiás postupně nahradil WordPerfect).

Formát se v další fázi značně proměnil, byl rozšířen o další znaky, či celé znakové sady a opatřen celou řadou nástrojů usnadňujících sazbu.

Základní kroky při práci se šablonou BUF

Pro pochopení práce v systému BUF je třeba mít představu o pravidlech sazby Brailleova písma. Proces se skládá ze čtyř kroků:

  1. Příprava dokumentu, která zahrnuje zejména odstranění nebo nahrazení všech objektů a formátovacích prvků, které nelze přímo převést do hmatové podoby. Jedná se zejména o různé grafické prvky, obrázky, diagramy, zvýraznění pomocí barev, tabulky, nestandardní znaky a mnoho dalších. Některé z těchto prvků částečně řeší konverzní makra automaticky, většinu však je třeba nahradit ručně, v závislosti na konkrétní funkci.
  2. Převod do BUFu a typografická úprava. V BUFu má již dokument přesně takovou strukturu, jakou bude mít v hmatové verzi, včetně rozložení na stránce a zalámání řádků. Jsou doplněny všechny brailleské prefixy a víceznakové značky (např. matematické symboly) jsou zobrazeny správným počtem znaků. V této fázi vzniká konečná podoba dokumentu, která už se nebude měnit.
  3. Převod BUFu do hmatové verze a kontrola chyb. Pokud se vyskytne potřeba provést změny v dokumentu, je obvykle třeba vrátit se k bodu 2.
  4. Převod BUFu do grafické verze a tisk. Tiskne se nejprve grafická verze dokumentu na standardní laserové tiskárně a přes ni potom hmatové písmo na hmatové tiskárně.

Uživatelský manuál

Podrobný uživatelský manuál on-line k systému BUF.

Koupit systém BUF

Zkušební verzi systému BUF platnou 30 dní je možné stáhnout z odkazu níže.
Pokud se rozhodnete systém využívat i dále, je třeba program zakoupit a registrovat.
Více informací najdete v licenční smlouvě.

Systémové požadavky:

  • Operační systém Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
  • Microsoft Word 2003 / 2007 / 2010 / 2013 / 2016 / 2019
  • hmatová tiskárna Index Everest / BrailleBox / Basic verze 2 nebo vyšší