Jednorázové kurzy a workshopy

Kurzy komunikace

Cílem kurzů nepravidelně nabízených pracovníky Střediska Teiresiás je seznámit akademickou i neakademickou veřejnost se specifiky komunikace osob s určitým typem smyslového postižení, např. s postižením sluchovým nebo zrakovým.

číst dál

Kurzy digitalizace

Cílem kurzů je rozšířit mezi zainteresované odborníky povědomí o korektním a efektivním způsobu digitalizace a následné adaptace elektronických zdrojů pro potřeby především zrakově postižených uživatelů.

číst dál

Kurz katalogizace speciálních dokumentů

Kurz je zacílen především na knihovníky-specialisty, kteří se ve své praxi setkávají s katalogizací méně obvyklých typů dokumentů, především pokud jde o formát (elektronická adaptace, hmatový tisk apod.). Účastníci kurzu se seznamují se způsoby katalogizace těchto dokumentů prostřednictvím platných knihovnických standardů (AACR2, RDA, MARC 21).

číst dál