Studenti se specifickými poruchami učení

Studenti se specifickými poruchami učení (studenti se SPU) mají během studia možnost využívat podpůrný servis, který spočívá v diagnostice, úpravě písemných testů, podpůrné výuce jazyků a studijním poradenství.

Diagnostika

Aby mohl být studentům a uchazečům s SPU poskytován podpůrný servis, je nutno doložit zprávu z diagnostiky poruch učení, která nesmí být starší více než dva roky. Studenti a uchazeči, kteří aktuální zprávu nemají, mohou absolvovat diagnostiku ve Středisku Teiresiás. Diagnostika trvá zhruba 2,5 hodiny, pro více informací a domluvu termínu se zájemci mohou obracet na pedagogicko-psychologické poradce střediska Teiresiás.

Úprava písemných testů

Studenti se SPU mohou, podobně jako při přijímacích zkouškách, využívat úpravu písemných testů, která se ale vždy týká pouze formální stránky testu (časové navýšení, využívání počítače při diagnostikované dysgrafii, psaní testu v klidnějším prostředí Střediska Teiresiás). Podrobnější informace jsou na stránce Adaptace výuky a zkoušek.

Další poskytovaný servis

  • Podpůrná výuka cizích jazyků – tato výuka nenahrazuje doučování ani výuku na fakultě, zaměřuje se spíše na strategie učení se cizímu jazyku a práci s textem. Je nutné k této výuce mít vlastní doučování.
  • Poradenství ohledně studijních strategií a hospodaření s časem v případě, že máte problém s přípravou na zkoušky, učením se ze skript, rozvržením zkouškového období a jednotlivých termínů.
  • Poradenství ohledně čtení a psaní odborných textů, jazykové poradenství při psaní seminárních prací.
  • Zapůjčení softwaru pro studenty s SPU. Program ClaroRead umožňuje zvýraznění a převedení elektronického textu do zvukové podoby a tím usnadňuje vnímání čtené informace prostřednictvím multisenzoriálního přístupu.
  • Možnost využití našich učeben pro samostudium. Pro přístupové údaje k rezervačnímu systému kontaktujte studijního poradce své fakulty.
V případě zájmu o konzultaci, diagnostiku nebo s dalšími dotazy se neváhejte obrátit na naše psychology, případně na studijní referenty své fakulty.