Hmatové publikace

 • Knihovna obsahuje přes 1200 titulů tištěných v Brailleově bodovém písmu, a to nejen vlastní provenience a odborného zaměření, ale také (převážně) beletristickou a tyflografickou produkci tuzemských i zahraničních vydavatelských domů, např.:
  • Knihovny a tiskárny K. E. Macana z Prahy,
  • Německé centrální slepecké knihovny (Deutsche Zentralbücherei für Blinde) z Lipska,
  • Německé slepecké knihovny (Deutsche Blindenbibliothek) z Marburku,
  • Sdružení slepeckých ústavů (Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi) z Říma
  • či Asociace Valentina Haüye (Association Valentin Haüy) z Paříže.
 • Hmatový fond tvoří nejen dokumenty textové, ale také grafické:
  • mapy a interiérové plány zhotovené různými technologiemi
  • grafické hmatové listy s různorodou tematikou (architektura, biologie, fyzika aj.) 
  • trojrozměrné modely.

Hmatová produkce Masarykovy univerzity

 • Veškerá hmatová textová produkce střediska Teiresiás je tištěna tzv. soutiskem, tedy technologií v důsledku umožňující společnou práci nevidomého a vidoucího – každá stránka potištěná bodovým písmem má současně podtisk běžným – černotiskovým – písmem, přičemž každému brailleskému znaku odpovídá jedinečný znak černotiskový. Zběžně poučený lektor tak může sledovat práci nevidomého, aniž by musel znát bodové písmo.
 • Tam, kde to vyžaduje povaha připravovaného materiálu, je hmatový textový tisk doprovázen i hmatovou složkou grafickou, ať už dvou-, či trojrozměrnou.
 • V případě rozsáhlejších dokumentů tvoří kapitoly samostatné sešity o 50–100 stranách formátu A4, které jsou pomocí vázacích pásků vloženy do pákového pořadače, takže tvoří svazky o 300–400 stranách.
 • Středisko Teiresiás usiluje o vytvoření standardů slepecké práce, proto ve svých tiscích striktně dodržuje národní normu pro sazbu odborné symboliky v bodovém písmu navrženou v publikaci W. Gonzúrové (Příručka pro přepis černotisku podle normy bodového písma, KTN Praha 1996–1997, verze on-line), u sazby odborných jazykových publikací je základní zásadou střediska Teiresiás respekt vůči příslušným národním normám.