Termíny přijímacích zkoušek

Hlavní přijímací zkoušky

Název přijímací zkoušky Termín Kterých fakult se týká
Test studijních předpokladů

Bude organizováno více termínů během období leden–duben 2023

Právnická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Fakulta informatiky

Přijímací zkouška z fyziky, chemie, biologie či somatologie

22. června 2023 (bakalářské studium), 
16. a 17. června 2023 (magisterské studium)

Lékařská fakulta
Oborový přijímací test 20. května 2023 Fakulta sportovních studií
Národní srovnávací zkoušky, testy
Základy společenských věd a případně Obecné studijní předpoklady
10. prosince 2022
4. února 2023
4. března 2023
2. dubna 2023
Fakulta sociálních studií
Oborový přijímací test 13. až 15. června 2023 Farmaceutická fakulta


Odborné testy a praktické zkoušky

Název testu či zkoušky Termín Které fakulty či oboru se týká
Odborný test 22. dubna 2023 Přírodovědecká fakulta
Písemná oborová zkouška 21. až 24. dubna 2023 Filozofická fakulta (vybrané programy)
Ústní pohovor Bude upřesněno Filozofická fakulta (vybrané programy)
Talentová zkouška Bude upřesněno Filozofická fakulta (program Teorie a provozovací praxe staré hudby)
Odborný test 17. až 23. dubna 2023 Pedagogická fakulta
Praktická přijímací zkouška z tělesné výchovy 13. nebo 14. května 2023 Fakulta sportovních studií