Termíny přijímacích zkoušek

Hlavní přijímací zkoušky

Název přijímací zkoušky Termín Kterých fakult se týká
Test studijních předpokladů 20. a 21. června 2020 Právnická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Fakulta informatiky

Přijímací zkouška z fyziky, chemie, biologie či somatologie

18. června 2020 (bakalářské obory), 
12. a 13. června 2020 (magisterské obory)

Lékařská fakulta
Oborový přijímací test 21. června 2020 Fakulta sportovních studií
Národní srovnávací zkoušky, testy
Základy společenských věd a případně Obecné studijní předpoklady
7. prosince 2019
8. února 2020
7. března 2020
30. května 2020 (mimořádný termín)
13. června 2020
27. června 2020
11. července 2020
Fakulta sociálních studií


Odborné testy a praktické zkoušky

Název testu či zkoušky Termín Které fakulty či oboru se týká
Odborný test 25. dubna 2020 Přírodovědecká fakulta
Písemná oborová zkouška 24. až 26. dubna 2020 Filozofická fakulta (vybrané programy)
Ústní pohovor Bude upřesněno Filozofická fakulta (programy Psychologie, Dějiny umění)
Talentová zkouška Bude upřesněno Filozofická fakulta (program Teorie a provozovací praxe staré hudby)
Odborný test 21. června 2020 Pedagogická fakulta
Praktická přijímací zkouška z tělesné výchovy 18.–19. dubna 2020 Fakulta sportovních studií