Diagnostika SPU a nácvik studijních strategií

Podstata služby

Studenti a uchazeči, kteří nedisponují relevantní zprávou z diagnostiky poruch učení (ne starší než dva roky), mohou absolvovat diagnostiku ve Středisku Teiresiás. Diagnostika trvá zhruba 2,5 hodiny a provádí se za použití diagnostické baterie pro dospělé (tzv. DysTest).

V návaznosti na diagnostiku pak mohou studenti projít školením ke vhodným studijním strategiím a hospodaření s časem v případě, že mají problém s přípravou na zkoušky, učením se ze skript, rozvržením zkouškového období a jednotlivých termínů.

Součástí může být poradenství ohledně čtení a psaní odborných textů, jazykové poradenství při psaní seminárních prací, příp. obsluhy souvisejících asistivních technologií apod.
 


Komu se služba nabízí

  • studentům MU
  • uchazečům o studium na MU

Podmínky poskytování služby

  • Na diagnostice je třeba se individuálně domluvit v dostatečném předstihu, ideálně před započetím semestru, příp. v rámci studia co nejrychleji při projevech studijních obtíží.
  • Navazující služby jsou poskytovány na základě provedené diagnostiky a také s ohledem na aktuální studijní povinnosti.

Organizace a zajištění služby