Gravírování

Kromě výroby hmatového orientačního značení umožňujeme využítí našeho gravírovacího stroje i pro modelování kompaktní reliéfní grafiky. Používáme pevné, ale snadno obrobitelné materiály známé pod označením "umělé dřevo" (např. Ebaboard), které mají jemnou strukturu a dobrou stabilitu hran. 

Výsledkem je buď model samostatně využitelný pro prezentační nebo didaktické účely (architektonické modely, reliéf zemského povrchu apod.), příp. jako podklad pro vakuové tváření, a tedy výrobu plastových odlitků různého typu a obsahu.

Ukázka gravírování reliéfního modelu

Pro bližší technické, organizační i ekonomické detaily se prosím obracejte na vedoucí Knihovního a vydavatelského oddělení Střediska Teiresiás.

Fotogalerie