Vakuově tvarovaná grafika

Materiál

speciální plastová fólie tvarovatelná za tepla

Nároky na speciální přístrojové vybavení

Zařízení, které umožňuje po určitou dobu plošně zahřát fólii přiloženou na matrici a vakuovou pumpou odsát vzduch z její rubové strany – tzv. termoform. 

Příprava podkladů

 • Vždy jde o reliéfní matrici z materiálu odolného provozní teplotě termoformu; 
 • matrice může být připravena ručně, příp. vytištěna na tiskárně trojrozměrných objektů – limitována je maximální výškou (přibližně 2,5 cm) a plošným rozměrem velikosti formátu A3.

Vlastní výrobní proces

 • příprava relevantní matrice s respektem k zásadám přístupné hmatové grafiky,
 • obtištění matrice na fólii – v zahřátém termoformu se fólie přiloží na matrici, několik vteřin je vystavena působení vysoké teploty, následně je automaticky odsáván vzduch mezi matricí a fólií; tím je dosaženo pevného přilnutí fólie k matrici.

Výhody

 • možnost tvorby vícevrstevné grafiky a celkově vyššího reliéfu
 • výsledná grafika je velmi výrazná a percepčně příjemná, v závislosti na gramáži použitých fólií také poměrně trvanlivá
 • relativně nenákladný provoz termoformu (nízká pořizovací cena fólií)
 • grafické listy je možné velmi snadno udržovat čisté

Nevýhody

 • relativně vysoké pořizovací náklady na termoform
 • časově, příp. technologicky náročná příprava matrice
 • v závislosti na použitých materiálech možné opotřebení matrice
 • obtížnější archivace matric

Fotogalerie