Typy přijímacích zkoušek

Upozorňujeme uchazeče, že přijímací zkoušky v roce 2021 budou probíhat v jiné podobě než v předchozích letech, a to standardně on-line. Podrobnosti najdete v tomto článku, technické instrukce pak na této stránce. Informace uvedené níže se týkají obecných zásad, příp. stálých specifik jednotlivých fakult, nikoli přesné formy letošní přijímací zkoušky.
V případě jakýchkoliv nejasností či pochybností o průběhu letošních přijímacích zkoušek se prosím obracejte buď na studijní oddělení jednotlivých fakult, nebo na Studijní oddělení Střediska Teiresiás

Hlavní přijímací zkoušky

Test studijních předpokladů

Hlavní přijímací zkouškou na Masarykově univerzitě je Test studijních předpokladů (TSP). Absolvuje jej většina uchazečů o studium, výjimku tvoří zájemci o některý z programů Lékařské fakulty, Fakulty sportovních studií, Farmaceutické fakulty a částečně Fakulty sociálních studií. Podrobné informace k TSP naleznete na stránkách Masarykovy univerzity, v sekci Přijímací řízení – Test studijních předpokladů.

Přijímací zkouška na Lékařské fakultě

Přijímací zkouška na Lékařské fakultě testuje znalosti z fyziky, chemie, biologie či somatologie (dle příslušného programu). Podrobné informace naleznete na stránkách Lékařské fakulty, v dokumentu Schválené podmínky přijímacího řízení 2021/2022.

Přijímací zkouška na Fakultě sportovních studií

Přijímací zkouška na program nabízený Fakultou sportovních studií zahrnuje odborný test a praktickou zkoušku. Podrobné informace naleznete na stránkách Fakulty sportovních studií, v sekci Uchazeči - Bakalářské studium

Přijímací zkouška na Fakultě sociálních studií

Zájemce o bakalářské studium na Fakultě sociálních studií si musí v rámci přijímacího řízení vybrat, zda chce absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný Masarykovou univerzitou, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. I nadále má však povinnost absolvovat ještě test Základy společenských věd (ZSV) u společnosti Scio (viz článek Přijímací testy na stránce Přijímací řízení na stránkách Fakulty sociálních studií). Testy OSP a ZSV společnosti Scio jsou součástí Národních srovnávacích zkoušek

Přijímací zkouška na Farmaceutické fakultě

Přijímací zkouška na Farmaceutické fakultě testuje znalosti z biologie, chemie, fyziky a všeobecných studijních předpokladů. Podrobné informace naleznete na stránkách Farmaceutické fakulty, v dokumentu Podmínky přijímacího řízení 2021/2022.

Odborné testy a praktické zkoušky

Uchazeči o studium některých programů na Filozofické, Pedagogické, Přírodovědecké či Ekonomicko-správní fakultě navíc skládají odborný test či praktickou přijímací zkoušku:

  1. Filozofická fakulta – Pro uchazeče – Bakalářské studium (přehled programů a požadavků na přijetí);
  2. Pedagogická fakulta – Pro uchazeče – Bakalářské studium a magisterské studium (přehled programů vyžadujících absolvování odborných testů naleznete v kapitole Přijímací zkouška - "oborovky")
  3. Přírodovědecká fakulta – Pro uchazeče – Bakalářské studium – Přijímací řízení (informace o přijímacích zkouškách včetně vzorových otázek odborných testů naleznete v kapitole Odborný test);
  4. Ekonomicko-správní fakulta – Pro uchazeče – Bakalářské studium – Přijímací řízení (po rozbalení položky "Přijímací zkoušky do prezenčního studia (po maturitě)" naleznete informace o písemném jazykovém testu, který mají absolvovat uchazeči o bakalářský program Veřejná ekonomika a správa (hlavní studijní plán) a Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (vedlejší studijní plán))

Prominutí přijímacích zkoušek

Některé fakulty umožňují přijetí uchazeče bez nutnosti absolvovat požadovanou přijímací zkoušku. Podmínky si stanovuje každá zvlášť:

  1. Lékařská fakulta – uchazeč o program Všeobecné lékařství může být přijat na základě vynikajících studijních výsledků na střední škole, podrobněji viz stránka Lékařská fakulta – Uchazeči – Magisterské studium – Přijetí bez přijímacích zkoušek (pouze VL). 
  2. Fakulta sportovních studií, Pedagogická fakulta – uchazeč byl v předchozím roce úspěšným účastníkem celoživotního vzdělávání fakulty, přesněji splní podmínky uvedené např. v dokumentu Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu, článku 3. Podmínky prominutí TSP nebo jiné součásti přijímací zkoušky.
  3. Přírodovědecká fakulta, Filozofická fakulta, Farmaceutická fakulta – uchazeč může být přijat na základě olympiády, středoškolské odborné činnosti regionálního či celostátního kola (SOČ), maturity či prospěchu. Více informací naleznete
  4. Fakulta informatiky – uchazeč se stal úspěšným řešitelem Národních srovnávacích zkoušek, tj. patří mezi 30 % nejlepších v testech Obecné studijní předpoklady, Všeobecné študijné predpoklady nebo Matematika. Podrobněji viz Často kladené dotazy k bakalářskému přijímacímu řízení.  
  5. Ekonomicko-správní fakulta – uchazeč se stal úspěšným řešitelem Národních srovnávacích zkoušek, konkrétně testů Obecné studijní předpoklady či Všeobecné študijné predpoklady, podrobněji na stránkách Ekonomicko-správní fakulty v článku Prominutí přijímací zkoušky.