FAQ - časté otázky

Jak povolit makra v Centru zabezpečení?


BUF je založený na makrech v jazyce VBA, jejichž spouštění může být v některých systémech z důvodu bezpečnosti omezeno. Nastavte zabezpečení ve Wordu podle postupu níže (nebo se obraťte na správce systému):
 

Office 2010–2016

 1. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Možnosti.
 2. Vyberte položku Centrum zabezpečení a potom klikněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení.
 3. Vyberte položku Nastavení maker.
 4. Vyberte jednu z možností Zakázat všechna makra s oznámením, Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker nebo Povolit všechna makra (nedoporučuje se).
 5. Klikněte na tlačítko OK.

Office 2007

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.
 2. Vyberte položku Centrum zabezpečení, klikněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a potom na Nastavení maker.
 3. Vyberte jednu z možností Zakázat všechna makra s oznámením, Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker nebo Povolit všechna makra (nedoporučuje se).
 4. Klikněte na tlačítko OK.

Office 2003

 1. Klikněte na nabídku Nástroje, poté na Makra a na Zabezpečení.
 2. Zvolte jednu z možností Vysoké, Střední nebo Nízké (nedávejte Velmi vysoké).
 3. Klikněte na tlačítko OK.

Jak ručně aktivovat BUF, pokud se nespouští automaticky?


Pokud při instalaci nezvolíte "Spuštět BUF při startu Wordu", nebudou nástroje BUFu po spuštění Wordu automaticky k dispozici. Tuto možnost využijte například tehdy, pokud BUF používáte jen občas. V tomto případě musíte před použitím BUF aktivovat takto:
 1. Otevřete dialog Šablony a doplňky. To se dá udělat několika způsoby:
  • ve Wordu 2003: vyberte z menu příkaz Nástroje → Šablony a doplňky
  • ve Wordu 2007 a vyšších, pokud je zobrazena karta Vývojář: Na kartě Vývojář klikněte na tlačítko Doplňky Wordu (ve starších verzích je pojmenované pouze Doplňky).
  • pokud není zobrazena karta Vývojář a chcete ji zobrazit: Klikněte pravým tlačítkem na lištu a zvolte "Přizpůsobit pás karet...". V seznamu Hlavní karty zaškrtněte Vývojář a potvrďte tlačítkem OK. Na kartě Vývojář klikněte na tlačítko Doplňky Wordu (ve starších verzích je pojmenované pouze Doplňky).
  • pokud není zobrazena karta Vývojář a nechcete ji zobrazit: Vyberte z menu příkaz Soubor → Možnosti, zvolte položku Doplňky. Ze seznamu Spravovat (dole) vyberte Šablony a stiskněte tlačítko Přejít.
 2. V seznamu Globální šablony a doplňky najděte položku "BUF.dotm" případně "BUF.dot" a zaškrtněte ji. Pokud tam není, klikněte na tlačítko Přidat a vyberte soubor "BUF.dotm" nebo "BUF.dot" (z adresáře, kam jste BUF nainstalovali). Nikdy nepoužívejte obě šablony zároveň, vždy si vyberte buď DOTM, nebo DOT.
 3. Potvrďte tlačítkem OK a nástroje BUFu nyní budou k dispozici (do vypnutí Wordu).
Pokud Word zahlásí chybové hlášení "Šablona neexistuje", zkontrolujte, zda v poli Šablona dokumentu není nastavená cesta k neexistující šabloně (může se to stát, pokud máte otevřený dokument, který byl vytvořený z šablony, která už není k dispozici). V tom případě vymažte obsah pole Šablona dokumentu a stiskněte OK.

Jak vytvořit vlastní přednastavené rozvržení stránky?


Přednastavené rozvržení stránky je sada nastavení formátu dokumentu, které se vybírá při převodu do BUFu. Hodnoty by měly odpovídat tomu, jak je nastavená hmatová tiskárna. Nastavuje se zejména velikost stránky, okraje, výška řádku případně mezery mezi znaky (rozpal). Předpřipravená rozložení jsou uložena v souboru BUF-settings.ini. Pokud chcete vytvořit vlastní nastavení, najděte tento soubor v instalačním adresáři BUFu, otevřte jej v textovém editoru (např. Poznámkový blok) a přidejte další sadu nastavení. V hranatých závorkách uveďte název sady, na dalších řádcích nastavujte hodnoty v podobě název = hodnota. Rozpal a řádkování se zadává v tiskových bodech (pt), velikost stránky a okraje v milimetrech. Např.:

[Everest A5]
Rozpal = 9.8
Radkovani = 28.0
HorniOkraj = 10
DolniOkraj = 20
LevyOkraj = 12
PravyOkraj = 8
SirkaStranky = 148
VyskaStranky = 210
Zrcadlove = 1

 

Jak nastavit tiskárnu

Nástroj BUF je vytvořen pro použití s tiskárnami Index Braille, byl testován s tiskárnami řady Everest a BrailleBox. BUF nekomunikuje přímo s tiskárnou, ale používá program IBPrint, pomocí něhož je odesílán soubor na tiskárnu. Proto je třeba, aby tiskárna byla správně nastavená - sám BUF žádné nastavení nemění. Nastavení se provádí po stisknutí tlačítka Menu (dříve Setup) na těle tiskárny. Struktura menu se u jednotlivých modelů liší, nahlédněte do manuálu ke své tiskárně. Pro nás jsou důležitá zejména tato nastavení:

Velikost papíru (paper-size)

Zvolte velikost papíru, kterou budete používat při sazbě.

Oboustranný tisk (duplexing)

Zvolte Oboustranný (double-sided) pro běžný oboustranný či jednostranný tisk, nebo Brožura 4 strany oboustranný (saddle-stitch-4-pages-double-sided) pro tisk 4 stran na list (pokud to tiskárna umožňuje). Při tisku z BUFu můžete zapnout volbu jednostranný tisk, která mezi strany vloží prázdné stránky, takže nebudete muset měnit nastavení tiskárny. Naopak pokud byste nastavili jednostranný tisk na tiskárně, oboustranného tisku z BUFu nijak nedocílíte.

Brailleská tabulka (Braille-translation)

Ponechte výchozí nastavení Index-braille-table, computer-6-dot a v BUFu nastavte kódování tiskárny na Index default. Pokud vyberete jiné kódování, musíte podle něj nastavit odpovídající kódování tiskárny v nastavení BUFu.

Znaků na řádek (characters-per-line)

Je důležité, aby hodnota byla stejná nebo větší, jako v nastavení stránky při sazbě. Vhodná hodnota pro stranu A4 je cca 32.

Řádků na stránku (lines-per-page)

Hodnota musí přesně odpovídat nastavení BUFu ve vlastnostech tiskárny. Měla by být alespoň o 1 větší než počet řádků používaný při sazbě, pokud se mají z BUFu tisknout čísla stránek. Vhodná hodnota pro stránku A4 je cca 28.

Horní okraj (top-margin)

Rozumná hodnota je 1.

Okraj vazby (binding-margin)

Bývá potřeba 2 až 3 znaky. Nastavení větší hodnoty omezí maximální počet znaků na řádek.

Čísla stránek (Braille-page-number)

Pokud chcete tisknout čísla stránek z BUFu, nastavte na Žádná (none). Pokud chcete nechat číslování na tiskárně, nastavte některou z dalších hodnot a při tisku z BUFu v kolonce čísla stránek zvolte Vypnuta.


Potřebuji speciální nastavení pro tisk brožury?

Pokud chcete tisknout brožuru (tj. např. 4 strany A4 na jeden list A3), není třeba speciální nastavení v BUFu, vysázejte dokument standardně na A4. Tisk brožury nastavte na tiskárně (nastavení Duplexing, hodnota saddle-stitch-4-pages-double-sided) - samozřejmě pouze v případě, že tiskárna tuto funkci poporuje.