Studijní a technické zázemí

Celouniverzitní studovny pro uživatele se specifickými nároky

Středisko Teiresiás provozuje v budově na Komenského náměstí 2 systém studoven vybavených asistivními technologiemi i nastavitelným mobiliářem.

Číst dál

Nahrávací studia

Pro zajištění tlumočnických a překladatelských služeb pro studenty se sluchovým postižením disponuje Středisko Teiresiás nahrávacím videostudiem; pro vytváření zvukových nahrávek pro studenty se zrakovým postižením pak audiostudiem.

Číst dál

Tiskárna

Pro přípravu hmatových tisků, hmatové grafiky a pro další související tvorbu je pracoviště vybaveno potřebnou polygrafickou technikou.

Číst dál

Zpřístupnění prezentací a mluvené řeči v posluchárnách MU

Vybrané posluchárny MU jsou vybaveny zařízením, které posluchačům se zrakovým nebo sluchovým postižením zpřístupňují promítaný prezentační materiál a mluvenou řeč přednášejícího.

Číst dál