Aktuality

1. Tisková zpráva k zahájení projektu

ke stažení ve formátu PDF

2. Představení projektového záměru široké veřejnosti

V pátek 25. září 2015 v době do 9 do 16 hodin proběhl ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity Den otevřených dveří, který byl doplněn přednáškami a workshopy. Ty byly zaměřeny především na oblast komunikace s lidmi se sluchovým postižením, výuku znakového jazyka a slovníky znakového jazyka. Akce se konala v rámci festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP), který pořádá zájmové sdružení ORBI PONTES (http://www.orbipontes.cz/).

Program akce je k dispozici zde; odkaz na pozvánku zde.

3. Videokonference zástupců projektových týmů

12. 1. 2016 

Během videokonference došlo k základnímu seznámení členů obou pracovních týmů, byla představena obě pracoviště, jejich základní úkoly a začlenění do struktury instituce, v jejímž rámci působí, i obecněji do vzdělávacího systému v dané zemi. Ve druhé části jednání byly prodiskutovány náměty a program připravované návštěvy českého týmu v Heimdalu a Trondheimu. Jednání probíhalo v angličtině a bylo tlumočeno do českého znakového jazyka.

4. Návštěva českého týmu u partnerských institucí

24.–30. 1. 2016 

Navštívené instituce:

  • pracoviště Statped v Heimdalu
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU – Norská univerzita technických a přírodních věd, která zajišťuje také bakalářský program pro tlumočníky znakového jazyka

Podrobnější zpráva ze studijní cesty je k dispozici zde.

5. Prezentace na 17. ročníku Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

Konference byla organizována Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci (15. a 16. března 2016); příspěvěk Tlumočník znakového jazyka v norském a českém vzdělávacím systému a jeho odborná příprava přednesl Petr Peňáz. Příspěvek Publikování dokumentů ve znakovém jazyce v Norsku a v Česku pak připravili Jan Fikejs, Tomáš Sklenák a Alexandr Zvonek; publikován byl ve Sborníku příspěvků z XVII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií, 2016.

Podrobnější dokumentace z akce je k dizpozici zde

6. Návštěva norského týmu na Masarykově univerzitě

Podrobnější dokumentace z akce je k dispozici zde.

7. Mezinárodní konference znakové jazyky ve vysokoškolském vzdělávání

Tisková zpráva ke konferenci je k dispozici zde.
Veškeré související detaily včetně programu, prezentací, fotodokumentace i videozáznamů jsou zde.

 


S podporou grantu z programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP

logo EEA-Grantslogo Norway-Grants

www.eeagrants.org