Statped 2016

Pracovní cesta českého týmu do Norska se uskutečnila v termínu 24.–30. 1. 2016 a kromě pracoviště Statped v Heimdalu zahrnovala také návštěvu NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) – Norské univerzity technických a přírodních věd, která zajišťuje také bakalářský program pro tlumočníky znakového jazyka.

Na pracovišti Statped probíhalo jednání po čtyři dny, během nichž vedl tým střediska Teireisás jednání s více než desítkou pracovníků pracoviště zodpovědného za tvorbu učebních a studijních materiálů ve znakovém jazyce a za vývoj technických nástrojů pro tuto práci. Přestože Statped se zaměřuje především na publikace pro základní a střední školy, zatímco Teiresiás na školství vysoké, ukázalo se, že se potýkají se stejnými komplikacemi, které souvisejí se strukturální odlišností psaných a znakových jazyků a krátkou tradicí používání znakových videodokumentů ve výuce. Hlavním tématem byla otázka překladů publikací do znakového jazyka a formáty jejich zpřístupnění. Došlo však i na další témata, která s problematikou úzce souvisejí – např. obecnější otázky norského vzdělávacího systému, systému státní podpory, financování, tlumočení, slovníků znakového jazyka, testování uživatelů znakového jazyka, jazykového vzdělávání neslyšících, autorských práv atd. Čeští hosté také dostali příležitost nahlédnout do samotného vzdělávacího procesu – jak přímé výuky neslyšících dětí, tak výuky online.

Na NTNU proběhlo jednodenní jednání, jehož hlavním tématem byl speciální vzdělávací program pro tlumočníky znakového jazyka. I zde se však otevřela další související témata, částečně uvedená výše (slovníky, přístupnost studijních materiálů), dále např. systém podpory studentů se specifickými nároky na vysokých školách v Norsku aj.

I když se ukázalo, že ne na všechny naše otázky mají kolegové uspokojivé odpovědi, obecně lze informace vzešlé z jednání vnímat jako oboustranně přínosné. Potvrdilo se, že práce se v řadě ohledů ubírá stejným směrem, že je třeba řešit stejné problémy, a tudíž i otázky prezentované českou stranou jsou pro norské kolegy inspirující či minimálně nutící k zamyšlení.

Fotogalerie