Reliéfní tisk

Materiál

Speciální fólie (tzv. mikrokapsulový papír), jejíž povrchová vrstva – je-li potištěna černou barvou – vytváří působením tepla hmatný reliéf. 

Nároky na speciální přístrojové vybavení

Zařízení, které vydává tepelné záření potřebné k vytvoření reliéfu – tzv. fuser (v našem prostředí je k dispozici především od dvou výrobců: Zy-fuse a Piaf). 

Příprava podkladů

Může jít o ruční kresbu stejně tak o grafiku připravenou ve standardním grafickém editoru (typu Corel, Photoshop, CAD aj.).

Vlastní výrobní proces

 • příprava relevantních podkladů s respektem k zásadám přístupné hmatové grafiky,
 • přenesení připravené grafiky na mikrokapsulový papír (tisk na laserové tiskárně, vytvoření kopie na kopírce apod.),
 • zahřátí potištěné fólie ve fuseru.

Výhody

 • relativně rychlá příprava podkladů
 • relativně nízká pořizovací cena fuseru (v závislosti na typu stroje)
 • rychlá výroba připravené grafiky
 • možnost kombinovat simultánně barevný tisk (využijí uživatelé zraku) a hmatový výstup – mikrokapsulový papír vytváří reliéf pouze na plochách potištěných černou barvou, ostatní barvy zpěňující reakci nevyvolávají
 • jednoduchá archivace podkladů i výstupů

Nevýhody

 • možnost tvorby grafiky pouze o jedné výšce (dané fyzikálními vlastnostmi papíru)
 • relativně nákladný provoz (cena mikrokapsulového papíru)
 • relativně rychlé opotřebení, příp. zašpinění výsledné grafiky

 

Fotogalerie