Seminář pro učitele angličtiny

Seminář navazuje na další aktivity projektu Language Skills of Deaf Students for EU Mobility (LangSkills), který se zaměřuje na podporu motivace vysokoškolských studentů se sluchovým postižením k výjezdům na studijní pobyty především pomocí zvyšování jazykových dovedností studentů

Akce standardně probíhá v českém jazyce. V případě potřeby je zajištěno tlumočení do českého znakového jazyka a simultánní přepis. Seminář je bezplatný. Během semináře budou pořizovány multimediální záznamy (fotografie, příp. krátká videa).

Pro koho je seminář určen

 1. Učitelům, kteří mají ve své jazykové výuce studenty se sluchovým postižením, či dalším zájemcům o jazykové vzdělávání studentů se sluchovým postižením.
 2. Těm, kteří zkušenosti s touto výukou nebo podpůrným servisem už mají a jsou ochotni se o ně podělit.

Obsah semináře

 • Představení výstupů projektu LangSkills a praktické ukázky možností využití projektových materiálů
  • Uplatnění poznatků z výzkumu zaměřeného na jazykové vzdělávání studentů se sluchovým postižením ve výuce
  • Využití metodických materiálů pro vyučující anglického jazyka pro studenty se sluchovým postižením
  • Využití otevřeného online kurzu anglického jazyka “Online English for International Mobility” 
  • Využití otevřeného online kurzu britského znakového jazyka
 • Diskuze nad problematikou jazykového vzdělávání studentů se sluchovým postižením v rámci  společné debaty a open space diskuze

Datum a místo konání, náklady

Seminář se bude konat 3. dubna 2020 v prostorách Střediska Teiresiás (Komenského náměstí 2, Brno).
Účast na semináři je zdarma, pro účastníky bude zajištěno občerstvení během celého dne. 

Rámcový Časový harmonogram

9:00 až 9:30 Registrace
9.30 až 10.00 Přivítání, představení projektu LangSkills
10:00 až 11:30 1. blok (prezentace výstupů projektu)
11:30 až 12:30 Oběd (v prostorách Střediska Teiresiás)
12:30 až 14:00 2. blok (paralelní dílny)
14:00 až 14:30 přestávka na kávu a občerstvení
14:30 až 15:30 3. blok (open space debata)
15:30 až 16:00 Společná diskuze, zhodnocení a zakončení semináře

Registrace

Přihlašování probíhá do 21. 3. 2020.
Kontaktní osoba: Lenka Tóthová, tothova@teiresias.muni.cz
Registrační formulář je k dispozici zde.