Jazykové kurzy pro zrakově postižené

Výuka cizích jazyků pro zrakově postižené

 • Angličtina pro zrakově postižené – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, konverzace
 • Němčina pro zrakově postižené – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, konverzace
 • Francouzština pro zrakově postižené – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, konverzace
 • Ruština pro zrakově postižené – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, konverzace
 • Italština pro zrakově postižené – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, konverzace

Požadavky na informatické dovednosti pro zrakově postižené zájemce o studium jazyků v CŽV

Jazyková výuka v kurzech celoživotního vzdělávání pro zrakově postižené organizovaná Střediskem Teiresiás respektuje moderní metodologické postupy výuky cizích jazyků a klade důraz na nácvik čtyř základních jazykových dovedností – čtení, psaní, poslechu a mluvení. V zájmu efektivního nácviku a zdokonalování těchto dovedností je nutné, aby zájemce o jazykové kurzy zvládal ovládání asistivních technologií a obecně práci s počítačem na takové uživatelské úrovni, která nácvik výše uvedených dovedností umožňuje.

Zájemce o studium jazyků v rámci CŽV je schopen:

 • Ovládat základní funkce zvětšovacího programu a/nebo odečítače obrazovky a/nebo hmatového výstupu.
 • Ovládat prostředí a aplikace pomocí klávesnice, případně myši (spuštění, ukončení programu, menu aplikace, kontextová nabídka, využití klávesových zkratek a horkých kláves, a přepínání spuštěných aplikací).
 • Orientovat se v základní struktuře uživatelského rozhraní operačního systému a aplikací.
 • Číst text pomocí zvětšovacího softwaru, nebo hlasového a/nebo hmatového výstupu.
 • Ovládat přesun kurzoru po znacích, slovech, řádcích, odstavcích, na začátek a konec dokumentu a další funkce v rámci využívaného asistivního softwaru, například čtení po větách, čtení bez přesunu kurzoru, plynulé čtení.
 • Zapisovat text a zaznamenat si vlastní poznámky k výkladu, pomocí aplikace Word, popř. Poznámkový blok.
 • Ovládat základy správy souborů, základy editace textu a tvorbu textových dokumentů se základním formátováním.
 • Ovládat prostředky elektronické komunikace, jako je e-mail (příjem a odesílání zpráv s přílohou).
 • Ovládat obsluhu externích úložních zařízení, např. USB.

Pokud zájemce o studium jazyků v rámci CŽV některé z výše uvedených dovedností neovládá, doporučujeme jejich systematický nácvik buď v kurzu výpočetní techniky před nastoupením do jazykového kurzu, nebo (v případě nutného doplnění jednotlivých dovedností) v rámci jednorázových VT konzultací paralelně s docházením do jazykového kurzu.