Kurz angličtiny pro pohybově postižené

Zájemci o kurzy angličtiny pro osoby s tělesným postižením musejí být držitelé průkazů ZTP, ZTP/P nebo mít přiznaný invalidní důchod. Kurz angličtiny pro tělesně postižené je nabízen na dvou úrovních pokročilosti:

Kurz angličtiny pro pohybově postižené (začátečníci)

Standardní doba trvání bloku: 2 roky (tj. 4 semestry). Maximální kapacita: 5 osob. Výstupní úroveň A2. Student, který dosáhl této úrovně, rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umí s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.

Kurz angličtiny pro pohybově postižené (mírně pokročilí)

Standardní doba trvání bloku: 3 roky (tj. 6 semestry). Maximální kapacita: 5 osob. Výstupní úroveň B1. Student, který dosáhl této úrovně, rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají. Umí popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

Pro bližší informace kontaktujte koordinátora celoživotního vzdělávání, tel. 549 49 3435, e-mail: czv@teiresias.muni.cz.