Podání přihlášky

Jak podat přihlášku k přijímacím zkouškám

Přihlášku k přijímacím zkouškám je možné podat pouze elektronicky, vyplňte ji online na adrese www.is.muni.cz/prihlaska. Nezapomeňte v přihlášce, v položce Další osobní údaje, vyplnit:

  • zdravotní stav (pokud máte průkaz ZTP nebo rozhodnutí o přidělení statutu osoby se zdravotním postižením),
  • žádost o zvláštní zacházení z důvodu postižení (uveďte typ postižení).

Termín podání přihlášek k přijímacím zkouškám

Přihlášku k přijímacím zkouškám na MU pro akademický rok 2021/2022 můžete podat do 28. února 2023.