Typy přijímacích zkoušek

Hlavní přijímací zkoušky

Test studijních předpokladů

Hlavní přijímací zkouškou na Masarykově univerzitě je Test studijních předpokladů (TSP). Absolvuje jej většina uchazečů o studium, výjimku tvoří zájemci o některý z programů Lékařské fakulty, Fakulty sportovních studií, Farmaceutické fakulty a částečně Fakulty sociálních studií. Podrobné informace k TSP naleznete na stránkách Masarykovy univerzity, v sekci Přijímací řízení – Test studijních předpokladů.

Přijímací zkouška na Lékařské fakultě

Přijímací zkouška na Lékařské fakultě testuje znalosti z fyziky, chemie, biologie či somatologie (dle příslušného programu). Podrobné informace naleznete na stránce Podmínky přijímacího řízení 2024/25.

Přijímací zkouška na Fakultě sportovních studií

Přijímací zkouška na program nabízený Fakultou sportovních studií zahrnuje odborný test a praktickou zkoušku. Podrobné informace naleznete na stránkách Fakulty sportovních studií, v sekci Uchazeči - Bakalářské studium - Přijímací řízení

Přijímací zkouška na Fakultě sociálních studií

Zájemce o bakalářské studium na Fakultě sociálních studií musí absolvovat test Základy společenských věd (ZSV) u společnosti Scio (viz článek Přijímací testy na stránce Přijímací řízení na stránkách Fakulty sociálních studií). Výjimkou je jednooborový studijní program Psychologie, který si uchazeči zvolí jako hlavní studijní plán. V takovém případě absolvují kromě testu ZSV ještě test Obecných studijních předpokladů (OSP) taktéž organizovaný společností Scio. Testy OSP a ZSV společnosti Scio jsou součástí Národních srovnávacích zkoušek

Přijímací zkouška na Farmaceutické fakultě

Přijímací zkouška na Farmaceutické fakultě testuje znalosti z biologie, chemie a všeobecných studijních předpokladů. Podrobné informace naleznete na stránkách Pro uchazeče > Bakalářské studium, resp. Pro uchazeče > Magisterské studium.

Odborné testy a praktické zkoušky

Uchazeči o studium některých programů na Filozofické, Pedagogické a Přírodovědecké fakultě navíc skládají odborný test či praktickou přijímací zkoušku:

  1. Filozofická fakulta – Pro uchazeče – Bakalářské studium (přehled programů a požadavků na přijetí);
  2. Pedagogická fakulta – Pro uchazeče – Bakalářské studium a magisterské studium (přehled programů vyžadujících absolvování odborných testů naleznete v kapitole Informace k přijímacímu řízení - Přijímací zkoušky odborné ("oborovky"))
  3. Přírodovědecká fakulta – Pro uchazeče – Bakalářské studium – Přijímací řízení (informace o přijímacích zkouškách včetně vzorových otázek odborných testů naleznete v kapitole Odborný test).

Prominutí přijímacích zkoušek

Některé fakulty umožňují přijetí uchazeče bez nutnosti absolvovat požadovanou přijímací zkoušku. Podmínky si stanovuje každá zvlášť:

  1. Lékařská fakulta – uchazeč o program Všeobecné lékařství může být přijat na základě vynikajících studijních výsledků na střední škole, podrobněji viz stránka Lékařská fakulta – Uchazeči – Magisterské studium – Přijímací řízení a kapitola Přijetí bez přijímacích zkoušek (pouze Všeobecné lékařství). 
  2. Fakulta sportovních studií, Pedagogická fakulta – uchazeč byl v předchozím roce úspěšným účastníkem celoživotního vzdělávání fakulty, přesněji splní podmínky uvedené např. v dokumentu Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu, článku 3. Podmínky prominutí TSP nebo jiné součásti přijímací zkoušky.
  3. Přírodovědecká fakulta, Filozofická fakulta, Farmaceutická fakulta – uchazeč může být přijat na základě olympiády, středoškolské odborné činnosti regionálního či celostátního kola (SOČ), maturity či prospěchu. Více informací naleznete
  4. Fakulta informatiky – uchazeč se stal úspěšným řešitelem Národních srovnávacích zkoušek, podrobněji viz Často kladené dotazy k bakalářskému přijímacímu řízení.  
  5. Ekonomicko-správní fakulta – uchazeč se stal úspěšným řešitelem Národních srovnávacích zkoušek, podrobněji na stránkách Ekonomicko-správní fakulty v článku Prominutí přijímací zkoušky.