Katalogy

Možnosti přístupu

Katalog knihovny je veřejně přístupná aplikace v prostředí WWW – k jeho prohlížení tedy není třeba žádného oprávnění či autorizace. Elektronické publikace, které jsou týmž prostředím zpřístupňovány, jsou však k dispozici pouze řádně registrovaným čtenářům knihovny Střediska Teiresiás.

1. Standardní rozhraní systému Aleph, resp. VuFind

  • Dostupné na adrese aleph.muni.cz, resp. katalog.muni.cz
  • Knihovní katalog Střediska Teiresiás je součástí Souborného katalogu Masarykovy univerzity. Katalogizačním nástrojem je knihovnický systém Aleph. V současné době zahrnuje katalog Střediska přes 6000 titulů, převážně elektronických a hmatových.

2. Daleth – Knihovní brána pro zrakově postižené

  • Dostupný na adrese www.teiresias.muni.cz/daleth.
  • Prohlížeč je uzpůsobený potřebám uživatelů se zrakovým postižením, umožňuje jednoduše ověřit v katalozích zapojených knihoven dostupnost požadované publikace a v případě elektronických zdrojů ji po autorizační proceduře z databáze konkrétní knihovny získat.
Podrobnosti zde

Elektronické zdroje jsou oběma prostředími nabízeny stejným způsobem, tedy po otevření podrobného výpisu dané knihovní jednotky. Autorizace je v obou případech vyžadována až při pokusu stáhnout konkrétní e-zdroj.

Katalogizační údaje

Kromě běžných katalogizačních údajů (název, autor, vydavatel, rok, místo a pořadí vydání) jsou součástí záznamu elektronických, hmatových, příp. hybridních publikací:

  • informace o předloze, podle níž byly dokumenty zhotoveny,
  • v případě elektronických titulů informace technického rázu (např. formát, kódování, způsob adaptace grafických příloh apod.)
  • a hypertextový odkaz na publikaci samotnou (chybí-li odkaz, příp. obsahuje-li text "příprava", znamená to, že titul dosud neprošel všemi adaptacemi, které přístupnost dokumentu zrakově postiženým čtenářům zajišťují, a je k dispozici pouze na písemné vyžádání).