Metodické dokumenty

Níže jsou k náhledu materiály průběžně vznikající na půdě Střediska Teiresiás nebo z iniciativy jeho pracovníků jako reflexe servisu, který je pracovištěm od doby jeho vzniku poskytován. Autory či spoluautory jsou pracovníci Střediska – v případě potřeby je tedy možné se na ně obracet s komentáři či jinými podněty (kontakty).

Komunikace se studenty se specifickými nároky

Studium se specifickými nároky

(materiály především pro učitele)

Technická přístupnost dokumentů

Hmatová produkce

Katalogizace přístupných dokumentů

Architektonická přístupnost budov

Sport