Interní právní dokumenty

Předpisy MU vztahující se k problematice postižení a studia se specifickými nároky