Tanec pro studenty se zrakovým postižením

Hodiny tance pro nevidomé slouží k rozšíření praktických dovedností ale i teoretických znalostí v oblasti rytmu, pohybu a pohybové koordinace. Mají vést k položení základů tance a rytmiky, nebo  ke zdokonalování již nabytých dovedností.

Studenti mají v průběhu výuky možnost se seznámit s různými tanečními styly. Jedná se o klasický tanec (více známý jako balet), výrazový tanec, současný tanec, společenský tanec, country tance, irské tance i step. Zaměření výuky se pak odvíjí od charakteru jednotlivých tanečních stylů, základ je vždy ale tvořen správným držením těla, rytmikou, nácvikem kroků, ad. Prostor je dán i pohybové improvizaci a pohybovému vyjádření vlastních pocitů.

Vedle lektora je zajištěn dostatečný počet asistentů, výuka tanců probíhá většinou v párech. Neznamená to ale, že studenti nemají možnost tvořit vzájemné páry, naopak i toto je součástí výuky. Výuka se koná zpravidla v Malé tělocvičně Pod hradem v centru Brna, popř. v Pohybové tělocvičně FSpS MU v Univerzitním kampusu v Brně-Bohunicích.