Showdown pro studenty se zrakovým postižením

Showdown (aplikovaný stolní tenis pro zrakově postižené) je hra pro dva nebo čtyři hráče (dvouhra nebo čtyřhra), kteří se snaží vstřelit gól do soupeřovy branky (gólová jamka). Hraje se upravenými pálkami a slyšitelným míčkem na obdélníkovém stole, který má mantinely a středovou dělící desku. Pod deskou je mezera, jíž musí projít míček na polovinu protihráče – na jejím konci je gólová jamka.

Studenti jsou v úvodní hodině seznámeni s prostory herny, se sportovním vybavením a pravidly hry. Následně probíhá nácvik dílčích herních dovedností, např. správné držení pálky, odpal míčku, aj. Prostor je věnován také taktice hry jak při dvouhře, tak i čtyřhře. Větší část výuky tvoří vlastní hra.

Výuka probíhá v suterénní místnosti Velké tělocvičny FSpS MU na Vinařské ulici v Brně-Pisárkách, zpravidla 1× týdně v rozsahu 90 minut. Sportovní vybavení (neprůhledné brýle, pálka, míček) je studentům zapůjčeno, ale je vhodnější mít vlastní, stejně jako ochrannou rukavici na ruku držící pálku.

Pravidla hry jsou k dispozici mj. zde.