Pohybové aktivity pro studenty s poruchami hybnosti

Předmět nabízí pohybové aktivity pro studenty s diagnózou dětská mozková obrna (DMO), modifikované s ohledem na jejich individuální pohybové schopnosti.

Vhodně přizpůsobené pohybové aktivity jsou v rámci tohoto předmětu vnímány i jako vhodná doplňková aktivita léčebného procesu nebo rehabilitace. Podílí se na rozvoji pohybových kompetencí a zlepšení motorických schopností. V průběhu výuky jsou využívány zejména prvky psychomotorických cvičení a také prvky z některých sportovních odvětví, zohledňující individuální pohybové kompetence studentů s DMO. Výuka vychází z individuální diagnostiky pohybové soustavy. Prostřednictvím nabízených pohybových aktivit je cílem přispět ke zlepšení motorických dovedností, celkové kondice, ale také komunikačních schopností, koncentrace pozornosti a globálního zlepšování zdravotního stavu. Výuka vykazuje vysoce individuální přístup a je zaměřená také na cvičení pro správné držení těla i na odstraňování svalových dysbalancí, dále jsou její součástí uvolňovací a relaxační cvičení.

Osobní i odborná asistence jsou zajištěny dle potřeb jednotlivých studentů. Výuka probíhá v tělocvičnách FSpS MU a využívají se při ní standardní sportovní, především gymnastické pomůcky, ale i netradiční pomůcky a netradiční přístupy (nafukovací válce, zdravotní míče, textilní plachty aj.).