Horská kola pro studenty se sluchovým postižením

Předmět je zaměřený na jízdu na horských kolech v terénu. Vedle zvládnutí základních a pokročilých dovedností v jízdě na horském kole, se výuka zaměřuje i na rozvoj všeobecné fyzické zdatnosti a vytrvalosti. Součástí praktické výuky je také nácvik bezpečné jízdy ve skupině, vzájemná komunikace ve skupině, orientace v terénu, základní servisní úkony na kole. Důraz se klade rovněž na nezbytný teoretický základ, jehož rámec je tvořen jak vhodným výběrem a nastavením kola, bezpečnostními pravidly pro jízdu na kole, informacemi o nových materiálech a technologiích, tak  i teoretickou průpravou pro orientaci v terénu (práce s mapou, itinerář) a základy první pomoci.

Výuka probíhá blokovou formou a to v počtu 5 půldenních až celodenních vyjížděk za semestr. V závislosti na počasí je možné výuku protáhnout do zkouškového období příslušného semestru. Jednotlivé vyjížďky v bližším i vzdálenějším okolí Brna, kdy je možné využít také veřejnou dopravu (vlaky, cyklobusy), svojí délkou a náročností odpovídají schopnostem studentů dané skupiny. Délky tras se zpravidla pohybují od 35 do 90 kilometrů.

Studenti musejí mít vlastní horské kolo, za jehož technický stav a vybavení splňující požadavky kladené na jízdní kola při provozu na pozemních komunikacích sami zodpovídají.

Předmět spolu s metodickým materiálem vznikl v letech 2012–2014 v rámci projektu Expin – Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání.