Florbal na elektrických vozících

Florbal na elektrických vozících (často se používá anglický název Powerchair Hockey) je  relativně mladou sportovní disciplínou, jejíž historie v ČR se datuje do roku 2002. Je to jediný kolektivní akční sport, který se hraje na elektrickém vozíku a umožňuje tak v nejvyšší možné míře bezpečnosti zapojit hráče i s těžší formou tělesného postižení. Sportovní aktivita je orientována více na technické dovednosti jednotlivých hráčů a týmovou spolupráci, než fyzický výkon, nezanedbatelný je ale také sociální vliv tohoto kolektivního sporu.

Výuka je zaměřena nejen na rozvoj individuálních technických dovedností na elektrickém vozíku a  individuální techniku při hře s T-stick nebo H-stick, ale také na rozvoj týmové hry a  taktiky. Atraktivita florbalu na elektrickém vozíku je dána především možností týmové dynamické hry.

Výuka probíhá ve spolupráci s Emilovou sportovní z.s. Studenti musejí mít na výuku vlastní elektrický vozík, popř. i vlastní florbalovou hůl.