Kevin Carey

kevin-carey.jpgStředisko Teiresiás Masarykovy univerzity přivítá ve dnech 9.–16. 4. 2012 pana Kevina Careyho, prezidenta Královského národního institutu nevidomých v Londýně (RNIB) a poradce britské vlády. Pan Carey přijíždí z iniciativy ředitele Střediska Teiresiás jako host rektora MU, s nímž se setká 10. dubna. Během své návštěvy přednese sérii přednášek z cyklu "Postmoderna a slepota: od adaptace ke kreativitě".

Zájemci jsou srdečně zváni na všechny přednášky Kevina Careyho.

Témata jednotlivých přednášek

1. Tvořit je božské: nevidomé děti v postmoderním světě

(11. 4. v 11.30 h, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 7, Brno – aula č. 1)
Hierarchie učebních plánů pro nevidomé děti, jež řadí na první místo standardní učební plán, na druhé "doplňkový učební plán" zaměřený na orientaci, mobilitu a komunikační dovednosti a na třetí místo "skrytý učební plán" orientovaný na sociální dovednosti, by měla být obrácena. Všechny děti by se měly naučit tvořit v postmoderním prostředí, ale v současném vzdělávacím systému je kladen příliš velký důraz na transformativní a disruptivní kreativitu, což obzvláště znevýhodňuje nevidomé děti, jejichž omezený rozsah tvořivosti pramení z omezeného přístupu k informacím.

Přední list: Přední list přednášek K. Careyho PdF.doc
Prezentace: 1202.1 To Create is Divine, April 2012 Brno.docx
Videozáznam přednášky

2. Umění žít: trénink a rehabilitace dospělého nevidomého v postmoderním světě

(13. 4. v 9 h, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, M. D. Rettigové 4, Praha 1 – aula)
Trénink a rehabilitace nevidomých dospělých v moderní době směřovaly k adaptaci na životní a pracovní schémata. Postmoderní období však vyžaduje mnohem více flexibility a kreativity, aby lidé byli schopni normativní sebeidentifikace. To ovšem žádá podstatně vyšší míru sebepochopení.

Prezentace: 1202.2 The Art of Life, April 2012, Brno.docx
Videozáznam přednášky

3. Pěkná práce: zaměstnávání nevidomých v postmoderním světě

(12. 4. v 15 h, Středisko Teiresiás MU, Šumavská 15, Brno – učebna S5, 1. podlaží)
Míra zaměstnanosti nevidomých lidí v době moderny, během které bylo hlavním požadavkem přizpůsobení se předvídatelným systémům, nebyla nikdy v žádné zemi vyšší než 33%. Ale krize zaměstnanosti se určitě prohloubí v postmoderní době, která se vyznačuje mnohem menší předvídatelností a počítá s flexibilitou, proměnlivostí a tvořivostí.

Přední list: Přední list přednášek K. Careyho Teiresiás.doc
Prezentace: 1202.3 Nice Work, April 2012, Brno.docx
Videozáznam přednášky

4. Virtuální síly: Informační technologie a nevidomí v postmoderním světě

(10. 4. ve 14 h., Fakulta informatiky, Botanická 68a, Brno – učebna D2)
Vznik informačních a komunikačních technologií znamenal pro nevidomé významnou absolutní výhodu, ale také obrovskou relativní nevýhodu oproti jejich vrstevníkům, s ohledem na schopnost získávat, zpracovávat a vytvářet informace. Obzvláště důležitým problémem je v dnešním světě dominovaném obrazy přístupnost grafiky.

Přední list: Přední list přednášek K. Careyho FI.doc
Prezentace: 1202.4 Virtual Powers, April 2012, Brno.docx
Videozáznam přednášky

5. Kráska a zvíře: osobní rozvahy o slepotě

(10. 4. v 10 h, Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, Brno – aula (3. podlaží))
Ačkoli nevidomý člověk může dosáhnout skvělých výsledků po osobní i ekonomické stránce, zůstávají v jeho životě strašné mezery, jež nelze zaplnit.

Přední list: Přední list přednášek K. Careyho FSS.doc
Prezentace: 1202.5 Truth and Beauty, April 2012, Brno.docx
Videozáznam přednášky

Jazykem přednášek bude angličtina. Přednáška "Tvořit je božské: nevidomé děti v postmoderním světě" bude zároveň tlumočena do češtiny.

Středisko Teiresiás organizačně zajišťuje pro pana Careyho a jeho choť Margaret, která ho doprovází, také soukromý program, k němuž patří prohlídka města, návštěvy koncertů, autorské čtení jeho děl v kongresovém sále divadla Husa na provázku (ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny), speciální prohlídka Moravského krasu apod.

Stručný životopis K. Careyho

Kevin Carey je od narození nevidomý, absolvoval Univerzitu v Cambridgi a Harvardskou univerzitu a stal se zakládajícím ředitelem humanlTy, britské neziskové společnosti, která se zaměřuje na informační a komunikační technologie a na sociální inkluzi prostřednictvím výpočetní techniky, telekomunikací a radiokomunikací. Je členem rady pro rozhlasové vysílání Ofcom Content Board, dále spolupracovníkem National Endowment for Science, Technology and the Arts v otázkách přístupnosti vysílání, strategickým poradcem společnosti FutureLab a poradcem vlády Spojeného království a EU pro otázky obecné přístupnosti. Je prezidentem Royal National Institute of the Blind a zástupcem National Library for the Blind v projektech Exlib a TestLab. Jako činorodý autor (s více než 100 publikovanými články) a osvětový pracovník redigoval Kevin Carey v letech 1995-2001 British Journal of Visual Impairment a v současnosti je přispěvatelem Managing Information and Ability Magazine. Zájem o religionistické otázky jej vedl také ke studiu teologie: stal se kazatelem Anglikánské církve. Ve svém soukromém životě je publikujícím básníkem, dramatikem a sborovým zpěvákem; působil nějakou dobu jako hudební kritik klasických žánrů.

[Návštěva se uskuteční v rámci projektu OP VK (Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání; akronym ExpIn; CZ.1.07/2.2.00/29.0010) a jejím hlavním cílem je navázání expertní spolupráce mezi Střediskem Teiresiás a RNIB v oblasti zajišťování servisních služeb pro nevidomé studenty vysokých škol a obecné přístupnosti studijního a výzkumného prostředí.]