Studenti se sluchovým postižením

Vstupní soustředění pro studenty 1. ročníku

Studium na střední a vysoké škole se v mnoha ohledech liší. Především nástup do studia na vysoké škole tak pro mnohé studenty není jednoduchý a vyžaduje, aby se co nejdříve zorientovali v novém prostředí. Středisko Teiresiás nabízí nově příchozím studentům se sluchovým postižením vstupní soustředění, které je vždy plánováno před zahájením výuky, tj. před začátkem podzimního semestru v první polovině září.

Účastníci soustředění se seznámí se Střediskem Teiresiás, jeho službami a pracovníky, se kterými se v budoucnu často potkají (tlumočníci, zapisovatelé, studijní poradci a referenti aj.). Hlavním bodem programu je však Informační systém Masarykovy univerzity, pomocí něhož je zajištěna veškerá studijní administrativa. Účastníci soustředění se v něm naučí orientovat, dostanou informace o všech důležitých agendách a aplikacích, které budou při studiu používat, a dozví se podrobně, jak probíhá studium na Masarykově univerzitě v případě studenta se sluchovým postižením. Součástí většinou čtyřdenního programu je i vstupní test z češtiny a angličtiny ověřující jazykové dovednosti účastníků soustředění. Na základě výsledků je studentům doporučen zápis konkrétního jazykového kurzu (Čeština pro neslyšící 1 až 4, Angličtina pro neslyšící 1 až 4) – více se dozvíte v podkapitole Předměty společného základu

Především studentům bez jakékoliv předchozí zkušenosti se studiem na vysoké škole velmi doporučujeme účast na vstupním soustředění. 

Tlumočení nebo vizualizace při výuce

Student i učitel mají během výuky nárok na tlumočení či vizualizaci mluveného jazyka. Masarykova univerzita zajišťuje převod mezi spisovnou češtinou (výjimečně a po předchozí domluvě i jiným orálním jazykem) a těmito komunikačními systémy osob se sluchovým postižením:

  1. český znakový jazyk,
  2. znakovaná čeština,
  3. čeština vizualizovaná pomocí vizuálně přístupného synchronního přepisu nebo pomocí artikulace.

Způsob zajištění komunikace mezi učitelem a studentem se sluchovým postižením upravuje Směrnice rektora č. 8/2014 Zajištění přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením a Metodický pokyn ředitele Střediska Teiresiás MU č. 1/2019 Zajišťování tlumočení, přepisu mluvené řeči a obsahového zápisu na Masarykově univerzitě.

Dispečink znakového tlumočnictví a přepisovatelství

Organizace tlumočení či vizualizace pravidelné výuky vždy probíhá s předstihem. Pracovníci Studijního oddělení Vás kontaktují,  aby s Vámi dohodli přesnou podobu adaptace jednotlivých předmětů. V případě jednorázových akcí spojených se studiem (např. bloková výuka, praxe, imatrikulace, promoce, přednášky či semináře pořádané univerzitou aj.) se s předstihem minimálně pěti pracovních dní obracejte na dispečera znakového tlumočnictví a přepisovatelství (tlumoceni@teiresias.muni.czprepisy@teiresias.muni.cz).

Předměty společného základu

Kromě odborných předmětů sluchově postižení studenti absolvují také následující předměty společného základu:

  • český jazyk pro neslyšící (v případě, že prokážete dobrou znalost českého jazyka, nemusíte tento kurz absolvovat),
  • anglický jazyk pro neslyšící (tento kurz je ekvivalentem odborné angličtiny na jednotlivých fakultách),
  • a také tělesnou výchovu.

Způsob studia cizích jazyků se řídí jednotným organizačním pokynem pro celou Masarykovu univerzitu (je uveden na stránkách Centra jazykového vzdělávání).