Studenti s pohybovým postižením

Fyzické bariéry, které mohou pociťovat především studenti s různými formami a stupni pohybového postižení, se snažíme odstraňovat několika způsoby.

Co nabízíme

  • bezbariérovou přístupnost budov
  • osobní asistenci
  • příp. individuální úpravu studijních podmínek včetně tělesné výchovy (podrobně viz stránka Sportovní aktivity)

V součinnosti se Studijním oddělením je možné přiznat specifický nárok, resp. individuální studijní plán (podrobně na stránkách Co je specifický nárok a Adaptace výuky a zkoušek). Dostupná je také možnost ubytování v bezbariérových pokojích na kolejích či stravování v některé z bezbariérově přístupných menz.
 


Architektonická přístupnost

Fyzická přístupnost budov či jednotlivých učeben fakult Masarykovy univerzity se různí. Prostory, u nichž je zajištěna bezbariérová dostupnost místností využívaných v běžné výuce, nabízejí Fakulta informatiky, Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta sociálních studií, Právnická fakulta, Pedagogická fakulta a nově vybudované budovy univerzitního kampusu, kde sídlí Lékařská fakulta, Fakulta sportovních studií a část Přírodovědecké fakulty. V případě Přírodovědecké a Filozofické fakulty – umístěných v historických budovách v centru města – je přístupná většina budov a na rekonstrukci budov zbývajících se neustále pracuje. Potřebujete-li informaci o přístupnosti konkrétních prostor MU, neváhejte se na nás obrátit.

Základní představu o architektonických řešeních jednotlivých exponovaných budov MU je možné získat i prostřednictvím aplikace Virtuální průvodce budovami MU mapující přístupnost jednotlivých prostor. Aplikace je veřejně přístupná on-line.

Je-li výuka naplánována pouze do nepřístupných prostor, domlouváme s odpovědnými zástupci fakult přesun do prostor bezbariérových. V případě dotazu na přístupnost konkrétních prostor MU se na nás prosím obraťte.

Osobní asistence

Osobní asistenci, kterou poskytujeme prostřednictvím školených osobních asistentů, nabízíme v případech omezené možnosti samostatného pohybu nebo v případě ne plně přístupných prostor MU. Veškeré asistence pro aktivity přímo související se studiem poskytujeme bezplatně (doprava z místa ubytování do školy a zpět, cesty do knihoven, stravování v menze atp.).

V situacích, které se studiem přímo nesouvisí (např. asistence při pobytu na koleji, volnočasové aktivity atp.), sice asistence neposkytujeme, ale můžeme pomoci při hledání vhodného asistenta, případně poskytnout kontakty na organizace, které asistenční služby nabízejí.

Ubytování

V případě zájmu o bezbariérové ubytování se obracejte přímo na nás (tedy ne např. na fakulty nebo správu kolejí). Společně se pro Vás pokusíme vybrat takové ubytování, které Vám bude vyhovovat jak polohou, tak bezbariérovým přístupem. K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje se zařízením a sociálním zázemím vhodným pro vozíčkáře na kolejích Vinařská (možnost příjezdu a parkování auta, sousedství s Ekonomicko-správní fakultou, svažitý terén, zastávka MHD cca 500 metrů).

Stravování

Mezi bezbariérově přístupná stravovací zařízení Masarykovy univerzity patří:

V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků na zajištění osobní asistence se obracejte na Oddělení fyzické přístupnosti