Studenti s pohybovým postižením

Fyzické bariéry, které mohou pociťovat především studenti s různými formami a stupni pohybového postižení, se snažíme odstraňovat několika způsoby. Zajišťujeme bezbariérovou přístupnost budov, osobní asistenci, příp. individuální úpravu studijních podmínek (podrobně viz článek Adaptace výuky) včetně tělesné výchovy (podrobně viz článek Sportovní aktivity). V součinnosti s Oddělením řádného studia je možné přiznat nárok na individuální studijní plán (podorobně viz článek Právní normy upravující studium). Dostupná je také možnost ubytování v bezbariérových pokojích na kolejích či stravování v některé z bezbariérově přístupných menz.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků na zajištění osobní asistence se obracejte na Oddělení fyzické přístupnosti (oph@teiresias.muni.cz). V případě zájmu o adaptaci zkoušky (podrobně viz článek Úprava přijímacích zkoušek) informujte pracovníky Studijního oddělení Střediska Teiresiás minimálně týden před konáním zkušebního termínu.

Architektonická přístupnost

Fyzická přístupnost budov či jednotlivých učeben fakult Masarykovy univerzity se různí. Prostory, u nichž je zajištěna bezbariérová dostupnost místností využívaných v běžné výuce, nábízejí Fakulta informatiky, Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta sociálních studií, Právnická fakulta, Pedagogická fakulta a nově vybudované budovy univerzitního kampusu, kde sídlí Lékařská fakulta, Fakulta sportovních studií a část Přírodovědecké fakulty. V případě Přírodovědecké a Filozofické fakulty – umístěných v historických budovách v centru města – je přístupná většina budov a na rekonstrukci budov zbývajících se neustále pracuje.

Základní představu o architektonických řešeních jednotlivých exponovaných budov MU je možné získat i prostřednictvím aplikace Virtuální průvodce budovami MU mapující přístupnost jednotlivých prostor. Aplikace je veřejně přístupná on-line zde.

Je-li výuka naplánována pouze do nepřístupných prostor, domlouváme s odpovědnými zástupci fakult přesun do prostor bezbariérových. V případě dotazu na přístupnost konkrétních prostor MU se na nás prosím obraťte.

Osobní asistence

Osobní asistenci, kterou poskytujeme prostřednictvím školených osobních asistentů, nabízíme v případech omezené možnosti samostatného pohybu nebo v případě ne plně přístupných prostor MU. Veškeré asistence pro aktivity přímo související se studiem poskytujeme bezplatně (doprava z místa ubytování do školy a zpět, cesty do knihoven, strava v menze atp.).

V situacích, které se studiem přímo nesouvisí (např. asistence při pobytu na koleji, volnočasové aktivity atp.), sice asistence neposkytujeme, ale můžeme pomoci při hledání vhodného asistenta, případně poskytnout kontakty na organizace, které asistenční služby nabízejí.

Ubytování

V případě zájmu o bezbariérové ubytování se obracejte přímo na nás (tedy ne např. na fakulty nebo správu kolejí). Společně se pro Vás pokusíme vybrat takové ubytování, které Vám bude vyhovovat jak polohou, tak bezbariérovým přístupem. K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje se zařízením a sociálním zázemím vhodným pro vozíčkáře na kolejích Komárov (možnost příjezdu autem, rovinaté okolí, okrajová část města, dobrá dostupnost bezbariérovou MHD) a Vinařská (možnost příjezdu a parkování auta, sousedství s Ekonomicko-správní fakultou, svažitý terén, zastávka MHD cca 500 metrů).

Stravování

Mezi bezbariérově přístupná stravovací zařízení Masarykovy univerzity patří: