Formulář pro autory dotazníkových šetření

Přejete-li si oslovit potenciální respondenty prostřednictvím našeho pracoviště, prosím vyplňte tento formulář (pole označena znakem vykřičníku jsou povinná). Příslušná metadata budou zveřejněna na našich stránkách, nikoli samotný dotazník – na ten budeme z našich stránek pouze odkazovat. 

Zdvořile také žádáme, abyste nenaléhali na poskytování kontaktních údajů respondentů ani na cílené rozesílání hromadných emailů. Potenciální zájemci o účast na dotazníkových šetřeních z řad studentů Masarykovy univerzity, kteří výslovně vyjádřili svůj souhlas se zasíláním těchto podnětů, mají možnost sami sledovat každou aktualizaci záznamů na příslušné stránce. Děkujeme za pochopení.

Now