Aktuální provoz Střediska Teiresiás


(Poslední aktualizace: 15. března 2021)

Rádi bychom všechny zainteresované informovali o změnách ve fungování Střediska Teiresiás, které jsou aktuálně v platnosti (v návaznosti na rozhodnutí Krizového štábu MU, znění v českém znakovém jazyce). Upozorňujeme, že situace se může i nadále měnit. 

Upozornění
– Budova na Komenského náměstí je uzavřena pro veřejnost. Studenti se specifickými nároky i jejich učitelé mohou k individuální prezenční výuce využít studovny Střediska Teiresiás.
Prezenční konzultace s pracovníky Střediska Teiresiás jsou možné, lze je ovšem stále nahradit online konzultacemi (viz níže).
Od 17. 3. 2021 je zakázána osobní přítomnost v univerzitních budovách bez negativního výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (detaily zde).


Fungování jednotlivých oddělení Střediska Teiresiás

 • Studijní oddělení:  Prezenční konzultace s pracovníky Střediska Teiresiás jsou možné, lze je ovšem stále nahradit online konzultacemi. Konzultace se studijními poradci je možné si domluvit standardními cestami (telefonicky, e-mailem, pomocí Skype, Hangouts apod.). Totéž platí i pro konzultace s psychology a psychoterapeuty. 
 • Knihovní a vydavatelské oddělení, které zajišťuje pro studenty využívající asistivní technologie digitalizaci studijních materiálů, vyřizuje svou agendu také pouze online. Bude pokračovat běžná příprava a distribuce dříve požadované studijní literatury. Budete-li potřebovat další materiály nad rámec těch, na nichž jste už domluveni, prosím ozvěte se standardně e-mailem.
 • Oddělení vizuální komunikace: Prezenční konzultace s pracovníky Střediska Teiresiás jsou možné, lze je ovšem stále nahradit online konzultacemi. Konzultace je možné si domluvit standardními cestami (telefonicky, e-mailem, pomocí Skype, Hangouts apod.).
 • Ředitelství včetně ekonomů a personalistů bude fungovat také jen v režimu online.
 • Oddělení speciálních ICT a Oddělení fyzické přístupnosti předpokládá také jen jednání distanční.

Pravidla pro využití učeben Střediska Teiresiás

Všeobecné informace:

 • učebny jsou pro studenty otevřeny za níže uvedených podmínek
 • učitelé mohou využít učeben pro zajištění distanční i prezenční výuky

Podmínky využití studoven:

 • K dispozici jsou místnosti: 105, 106, 108, 110, 114, 115, 117, 118, kde můžete samostatně pracovat v pracovních dnech v době od 6 do 20 hodin.
 • Učebnu je třeba vždy předem rezervovat v aplikaci Rozvrh. V případě, že se výuka, konzultace nebo samostudium nebude konat, je třeba rezervaci v rozvrhu zrušit.
 • Předpokládá se využití desinfekčních prostředků, které jsou v každé místnosti k dispozici, a nošení roušky nebo respirátoru při pohybu v budově.
 • Žádosti o technickou asistenci ve výuce posílejte předem na adresu ict@teiresias.muni.cz.
 • Po skončení výuky, konzultace či samostudia je třeba uvést pracovní místa do původního stavu (vrátit monitory do původní pozice, zavřít okna, zhasnout světlo, zavřít dveře učebny).
 • Technické nebo provozní obtíže oznamte technikům, příp. pracovníkům Studijního oddělení.

Přístup k elektronickým zdrojům

Elektronické zdroje on-line ve správě Střediska Teiresiás (Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky) zůstávají dostupné standardním způsobem pro registrované čtenáře se specifickými nároky (např. se zrakovým, či motorickým postižením). 

Přístup k dalším digitálním informačním zdrojům MU je nabízen na Portálu elektronických informačních zdrojů MU.

Aktuální provoz ostatních knihoven MU je popsán zde na přehledové stránce.
 


Krizová intervence

Pro studenty v evidenci Střediska Teiresiás

 • psychologové a psychoterapeuti (konzultace po Skype, příp. telefonu)
 • kontaktní údaje: psychologove@teiresias.muni.cz nebo jednotlivě:
  • Mgr. Martin Murgaš – murgas@teiresias.muni.cz
  • Mgr. Iva Oulehlová – oulehlova@teiresias.muni.cz, tel. 773 752 738
  • Mgr. Tereza Rossmannová – rossmannova@teiresias.muni.cz
  • Mgr. Miroslav Zítko – zitko@teiresias.muni.cz, tel. 549 49 1117
 • komunikace pro nedoslýchavé a neslyšící podle zákona 155/1998 Sb.:
  • distanční přepis mluvené řeči v reálném čase: prepis@teiresias.muni.cz
  • distanční tlumočení do českého znakového jazyka: tlumocení@teiresias.muni.cz

Pro všechny studenty

 • Poradenské centrum MU (konzultace po Skype) – objednání: psycholog@muni.cz
 • Modrá linka (krizová linka nabízející různé formy kontaktu včetně chatu)
 • Linka naděje (při Psychiatrické klinice FN MU Brno, nonstop)
 • Krizové centrum (při Psychiatrické klinice FN MU Brno) – FN Bohunice, pavilon G, 4. patro, tel. 532 232 078, nonstop
 • Internetporadna – krizová intervence prostřednictvím chatu
 • Terapeutická pomoc po dobu aktuální epidemiologické situace
 • Další krizové linky a linky důvěry v ČR
 

Asistence

Pro studenty s pohybovým postižením

Budete-li potřebovat asistenci, můžete se obrátit na kolegy s Oddělení fyzické přístupnosti.

Pro studenty se zrakovým postižením

Budete-li nutně potřebovat osobní asistenci (např. doprovod) v Brně, můžete kontaktovat našeho koordinátora instruktorů prostorové orientace (P. Červenka), příp. využít služeb Tyflocentra. Pro bezkontaktní technické konzultace zůstává k dispozici Oddělení speciální informatiky Střediska Teiresiás, příp. regionální pracoviště Tyflocentra a Tyfloservisu

Pro studenty s chronickým somatickým postižením

Pokud budete potřebovat pomoc s vyřízením nezbytných pochůzek, které sami v aktuální situaci nejste schopni zvládnout, můžete se obrátit na dobrovolníky Krizového centra MU (https://munipomaha.cz/).
 


Kontaktní údaje

Kontakty na jednotlivé pracovníky Střediska Teiresiás najdete na našich webových stránkách v sekci Kontaktní údaje.