Malý výběr z tvorby

Realizace výstavy: 29. února 2012 až 30. června 2012
Autorka vystavených děl: Zuzana Juřinová
Koncepce výstavy: Ilja Rajdová

Výstava Malý výběr z tvorby představuje průřez dosavadní tvorby autorky Zuzany Juřinové. Většina vystavených maleb vznikla jako školní práce během bakalářského a navazujícího magisterského studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Některé obrazy vznikly také během přípravy na studium pod vedením ostravského malíře Josefa Czyže. Cílem výstavy je přiblížit tvorbu autorky jako celek, její vnímání světa a společnosti kolem nás.

Úvodní panel
Pozvánka